Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Elisabeth Ytteborg

Jeg er ansatt som forsker i Nofima og tilhører gruppen Fiskehelse. Mine arbeidsområder er hovedsakelig innenfor skinn, skjell og benutvikling hos liten laks, med fokus på forståelse av hva som fremmer helsen til disse vevene og dermed også den generelle helsen til hele fisken. Jeg er spesielt interessert i hvordan ernæring, stress og miljø påvirker utviklingen av cellene og dynamikken mellom cellene når noe går galt. In vitro modeller av skjell, skinn og ben er tilgjengelige på Nofima og jeg benytter meg av teknikker innen funksjonell molekylærbiologi, som kvantitativ real-time PCR, in situ hybridisering og immunohistokjemi for å studere dem. Både grunnforskning og næringsrettet forskning inngår i erfaringsgrunnlaget mitt. Jeg har en cand. scient. grad i molekylær mikrobiologi fra Universitetet i Oslo og en PhD på temperaturinduserte ryggdeformiteter hos Atlantisk laks fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås.

Elisabeth Ytteborg har 52 publikasjoner ved Nofima:

How AI is helping to solve key fish health issues

Ytteborg, Elisabeth; Sveen, Lene

2021

Morphology, Transcriptomics and In Vitro Model of Skin from Polar Cod (Boreogadus Saida) and Atlantic Cod (Gadus Morhua)

Ytteborg, Elisabeth; Hansen, Øyvind J; Høst, Vibeke; Afanasyev, Sergey; Vieweg, Ireen; Nahrgang, Jasmine; Krasnov, Aleksei

2020

A pathomorphological description of cross-stitch vertebrae in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Holm, Helle Jodaa; Ytteborg, Elisabeth; Høst, Vibeke; Reed, Anne Katrine; Dalum, Alf Seljenes; Bæverfjord, Grete

2020

The importance of calibrating climate change projections to local conditions at aquaculture sites

Falconer, Lynne; Hjøllo, Solfrid Sætre; Telfer, Trevor C.; McAdam, Bruce J.; Hermansen, Øystein; Ytteborg, Elisabeth

2020

Forebyggende ernæring mot lus på laks - forsøk og dokumentasjon på betydning av samvirkning mellom aktive tilsetninger og grunnfôr. Faglig delrapport

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Lazado, Carlo C.; Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Myre, Ole; Merkin, Grigory; Okubamichael, Mearge; Pittman, Karin

2019

Effects of chronic sub‐lethal nitrite exposure at high water chloride concentration on Atlantic salmon (Salmo salar, Linnaeus 1758) parr

Gutiérrez, Xavier Andrés; Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Bæverfjord, Grete; Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn

2019

Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente

2019

Wound healing in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Handeland, Sigurd O; Ytteborg, Elisabeth

2019

The effects of carbon dioxide on growth performance, welfare, and health of Atlantic salmon post-smolt (Salmo salar) in recirculating aquaculture systems

Mota, Vasco C.; Nilsen, Tom Ole; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn

2019

Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Ytteborg, Elisabeth; Berge, Gerd Marit

2018

Mot sikrere utsett for laks

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth

2018

Effects of high environmental CO2 levels on Atlantic salmon post-smolts

Nilsen, Tom Ole; Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Ytteborg, Elisabeth; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, Sigurd O; Mota, Vasco C.

2018

The effect of carbon dioxide on fish growth performance in recirculating aquaculture systems

Stiller, Kevin Torben; Nilsen, Tom Ole; Mota, Vasco C.; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn

2018

High fish density delays wound healing in Atlantic salmon (Salmo salar)

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Ytteborg, Elisabeth

2018

Atlantic salmon skin barrier functions gradually enhance after seawater transfer

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei

2018

Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine

2018

Mineral nutrition and bone health in salmonids

Bæverfjord, Grete; Prabhu, Antony; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune

2018

Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2018

Laksens skinn - en levende sensor

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Sveen, Lene; Terjesen, Bendik Fyhn

2017

Laksens skinn - en levende sensor

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian

2017

Genome-wide analysis of Atlantic salmon (Salmo salar) mucin genes and their role as biomarkers

Sveen, Lene Rydal; Grammes, Fabian Thomas; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Jørgensen, Sven Martin

2017

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin

2016

Impact of fish density and specific water flow on skin properties in Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Torgersen, Jacob Seilø; Ytteborg, Elisabeth; Jørgensen, Sven Martin; Handeland, Sigurd Olav; Stefansson, Sigurd Olav; Nilsen, Tom Ole; Calabrese, Sara; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune

2016

Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel

2016

Precursor cells from Atlantic salmon (Salmo salar) visceral fat holds the plasticity to differentiate into the osteogenic lineage

Ytteborg, Elisabeth; Todorcevic, Marijana; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Kristiansen, Inger Øien; Ruyter, Bente

2015

Sulphated glycosaminoglycans and proteoglycans in the developing vertebral column of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

Hannesson, Kirsten O.; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Enersen, Grethe; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth

2015

Sårproblematikk og hudhelse i laks- og regnbueørrettoppdrett

Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Nielsen, Kristoffer Vale; Karlsen, Christian Renè; Nilsen, Hanne Katrine; Sveen, Lene; Colquhoun, Duncan John; Olsen, Anne Berit; Sørum, Henning; Nilsen, Arve

2015

Økt utnyttelse av forfor fra fiskeavskjær

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Ytteborg, Elisabeth

2014

Performance and welfare of Atlantic salmon smolt reared in recirculating or flow through aquaculture systems

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn

2014

Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn

2013

Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

2013

Small leucine-rich proteoglycans in the vertebrae of Atlantic salmon Salmo salar

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Kohler, Achim; Bæverfjord, Grete; Enersen, Grethe; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; Hannesson, Kirsten O.

2013

Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel

2013

Exercise induced mechano-sensing and Substance P mediated bone modeling in Atlantic salmon

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Helland, Ståle; Grisdale-Helland, Barbara; Takle, Harald Rune

2013

Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn

2012

Molecular and physiological responses to long-term sublethal ammonia exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Selset, Roger; Good, Christopher M.; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn

2012

Four stages characterizing vertebral fusions in Atlantic salmon

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune

2012

Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.

2011

Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente

2010

Remodeling of the notochord during development of vertebral fusions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; Takle, Harald Rune

2010

Morphological and molecular characterization of developing vertebral fusions using a teleost model

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune

2010

Molecular pathology of vertebral deformities in hyperthermic Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hjelde, Kirsti; Torgersen, Jacob; Takle, Harald Rune

2010