Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Elisabeth Ytteborg

Jeg er ansatt som forsker i Nofima og tilhører gruppen Fiskehelse. Mine arbeidsområder er hovedsakelig innenfor skinn, skjell og benutvikling hos liten laks, med fokus på forståelse av hva som fremmer helsen til disse vevene og dermed også den generelle helsen til hele fisken. Jeg er spesielt interessert i hvordan ernæring, stress og miljø påvirker utviklingen av cellene og dynamikken mellom cellene når noe går galt. In vitro modeller av skjell, skinn og ben er tilgjengelige på Nofima og jeg benytter meg av teknikker innen funksjonell molekylærbiologi, som kvantitativ real-time PCR, in situ hybridisering og immunohistokjemi for å studere dem. Både grunnforskning og næringsrettet forskning inngår i erfaringsgrunnlaget mitt. Jeg har en cand. scient. grad i molekylær mikrobiologi fra Universitetet i Oslo og en PhD på temperaturinduserte ryggdeformiteter hos Atlantisk laks fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås.

Elisabeth har 31 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Falconer, Lynne; Hjøllo, Solfrid Sætre; Telfer, Trevor C.; McAdam, Bruce J.; Hermansen, Øystein; Ytteborg, Elisabeth; 2020: The importance of calibrating climate change projections to local conditions at aquaculture sites

Mota, Vasco C.; Nilsen, Tom Ole; Gerwins, Jascha; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2019: The effects of carbon dioxide on growth performance, welfare, and health of Atlantic salmon post-smolt (Salmo salar) in recirculating aquaculture systems

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald; Takle, Harald Rune; Handeland, Sigurd O; Ytteborg, Elisabeth; 2019: Wound healing in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Gutiérrez, Xavier Andrés; Kolarevic, Jelena; Takle, Harald; Takle, Harald Rune; Bæverfjord, Grete; Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2019: Effects of chronic sub‐lethal nitrite exposure at high water chloride concentration on Atlantic salmon (Salmo salar, Linnaeus 1758) parr

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Bæverfjord, Grete; Prabhu, Antony; Prabhu, P. Antony Jesu; Fjelldal, Per Gunnar; Albrektsen, Sissel; Hatlen, Bjarne; Denstadli, Vegard; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Lock, Erik-Jan; Berntssen, Marc; Lundebye, Anne-Katrine; Åsgård, Torbjørn Einar; Waagbø, Rune; 2018: Mineral nutrition and bone health in salmonids

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Atlantic salmon skin barrier functions gradually enhance after seawater transfer

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytteborg, Elisabeth; Ytrestøyl, Trine; 2018: Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O; Ytteborg, Elisabeth; 2018: High fish density delays wound healing in Atlantic salmon (Salmo salar)

Stiller, Kevin Torben; Nilsen, Tom Ole; Mota, Vasco C.; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2018: The effect of carbon dioxide on fish growth performance in recirculating aquaculture systems

Nilsen, Tom Ole; Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Ytteborg, Elisabeth; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, Sigurd O; Mota, Vasco C.; 2018: Effects of high environmental CO2 levels on Atlantic salmon post-smolts

Sveen, Lene; Grammes, Fabian Thomas; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Jørgensen, Sven Martin; 2017: Genome-wide analysis of Atlantic salmon (Salmo salar) mucin genes and their role as biomarkers

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Sveen, Lene; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Laksens skinn - en levende sensor

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel; 2016: Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Torgersen, Jacob; Ytteborg, Elisabeth; Jørgensen, Sven Martin; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Nilsen, Tom Ole; Calabrese, Sara; Calabrese, Sara; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; 2016: Impact of fish density and specific water flow on skin properties in Atlantic salmon (Salmo salar L.) post-smolts

Hannesson, Kirsten O.; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Enersen, Grethe; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Sulphated glycosaminoglycans and proteoglycans in the developing vertebral column of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Todorcevic, Marijana; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Kristiansen, Inger Øien; Ruyter, Bente; 2015: Precursor cells from Atlantic salmon (Salmo salar) visceral fat holds the plasticity to differentiate into the osteogenic lineage

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Performance and welfare of Atlantic salmon smolt reared in recirculating or flow through aquaculture systems

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Kohler, Achim; Bæverfjord, Grete; Enersen, Grethe; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; Hannesson, Kirsten O.; 2013: Small leucine-rich proteoglycans in the vertebrae of Atlantic salmon Salmo salar

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Helland, Ståle J.; Grisdale-Helland, Barbara; Takle, Harald Rune; 2013: Exercise induced mechano-sensing and Substance P mediated bone modeling in Atlantic salmon

Kolarevic, Jelena; Selset, Roger; Felip, Olga; Good, Christopher M.; Snekvik, Kevin; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Influence of long term ammonia exposure on Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr growth and welfare

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Selset, Roger; Good, Christopher M.; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Molecular and physiological responses to long-term sublethal ammonia exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; 2012: Four stages characterizing vertebral fusions in Atlantic salmon

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; 2012: The Atlanticsalmon (Salmo salar) vertebra and cellular pathways to vertebral deformities

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hjelde, Kirsti; Torgersen, Jacob; Takle, Harald Rune; 2010: Molecular pathology of vertebral deformities in hyperthermic Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; 2010: Morphological and molecular characterization of developing vertebral fusions using a teleost model

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; Takle, Harald Rune; 2010: Remodeling of the notochord during development of vertebral fusions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Vegusdal, Anne; Witten, P.Eckhard; Berge, Gerd Marit; Takle, Harald Rune; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle precursor cells differentiate into osteoblasts in vitro: Polyunsaturated fatty acids and hyperthermia influence gene expression and differentiation

Elisabeth har 47 andre publikasjoner i Cristin:

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente; 2019: Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Böcker, Ulrike; Sveen, Lene; Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; 2019: Fourier Transform Infrared Spectroscopy as a Promising Tool for Charaterization of Salmon Skin Mucus.

Mota, Vasco C.; Nilsen, Tom Ole; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ebbesson, Lars O.E.; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2019: The effect of carbon dioxide exposure on Atlantic Salmon

Sveen, Lene; Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; 2019: Mechanical models of wound healing processes in fish - Pros and cons of wound preparation and down stream analysis

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Lazado, Carlo C.; Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Myre, Ole Jacob; Merkin, Grigory; Okubamichael, Mearge; Pittman, Karin; 2019: Forebyggende ernæring mot lus på laks - forsøk og dokumentasjon på betydning av samvirkning mellom aktive tilsetninger og grunnfôr. Faglig delrapport

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Krasnov, Aleksei; Lazado, Carlo C.; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Pittman, Karin; Okubamichael, Meagre; Merkin, Grigory; Myre, Ole Jacob; Skeidsvoll, Sturle; Slawski, Hanno; 2019: The rearing environment masks the effect of dietary treatment for salmon lice resistance  

Ytteborg, Elisabeth; 2019: Varmere hav er dårlig nytt for laksen

Ytteborg, Elisabeth; Sveen, Lene; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Høst, Vibeke; Berge, Gerd Marit; 2018: Kan vi sjonglere med sink og omega-3 i fôret for å styrke lakseskinnet?

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Høst, Vibeke; Handeland, Sigurd O; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2018: Hudens utvikling og immunfunksjoner i postsmoltfasen

Sveen, Lene; Grammes, Fabian Thomas; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Jørgensen, Sven Martin; 2018: Slimgener i laks og deres rolle som biomarkører

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine; 2018: Improved astaxanthin utilization in Atlantic salmon fed sulphuric acid extracted fish bone compounds

Stiller, Kevin Torben; Nilsen, Tom Ole; Mota, Vasco C.; Gerwins, Jascha; Galo, M.; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2018: The effect of carbon dioxide on fish growth performance in recirculating aquaculture systems.

Nilsen, Tom Ole; Terjesen, Bendik Fyhn; Kolarevic, Jelena; Ytteborg, Elisabeth; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, Sigurd O; Mota, Vasco C.; 2018: Effects of high environmental CO2 levels on Atlantic salmon post-smolts

Karlsen, Christian; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Mot sikrere utsett for laks

Ytteborg, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; 2018: Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Kousoulaki, Katerina; Ytteborg, Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Sweetman, John; 2018: Growth, skin and gut health effects of variable essential amino acid, micromineral and vitamin supplementation in low fish meal diets on Atlantic salmon smoltification and post transfer performance: a full factorial design

Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Skinnet bedrar ikke

Mota, Vasco C.; Nilsen, Tom Ole; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Ebbesson, Lars O.E.; Summerfelt, Steve T.; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: The effect of carbon dioxide on performance, health and welfare of Atlantic salmon post-smolts in recirculating aquaculture systems

Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; 2017: Skin transcriptome of Atlantic salmon Salmo Salar L. reared in semi-closed marine systems: comparison of smolt batches and facilities with focus on the immune status (Proceedings of the Aquaculture Europe “Cooperation for Growth”)

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2017: HIGH PRODUCTION INTENSITIES ALTERS CUTANEOUS WOUND HEALING IN ATLANTIC SALMON Salmo salar L. POST-SMOLTS

Ytteborg, Elisabeth; Telfer, Trevor; Papandroulakis, Nikos; Álvarez-Salgado, Xosé A; Pranovi, Fabio; Aschan, Michaela; 2017: EAS2050 According to Climefish

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; 2017: Laksens skinn - en levende sensor

Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; 2017: Skin transcriptome of Atlantic salmon Salmo Salar L. reared in semi-closed marine systems: comparison of smolt batches and facilities with focus on the immune status. (Presentation)

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Torgersen, Jacob; Ytteborg, Elisabeth; Jørgensen, S.M.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; Nilsen, T. O.; Calabrese, Sara; Ebbesson, Lars O.E.; Terjesen, Bendik Fyhn; Takle, Harald Rune; 2017: My skin don't lie.

Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Timmerhaus, Gerrit; Stefansson, Sigurd; Jørgensen, Sven Martin; Handeland, Sigurd O; Nilsen, Tom Ole; Takle, Harald Rune; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Effect of stress on wound healing and gene regulation in skin of posts-smolts (Salmo salar L.) in closed-containment aquaculture systems (in Norwegian). In Abstracts RCN Program conference Mariculture 2016

Sissener, Nini; Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Hatlen, Bjarne; Liland, Nina Sylvia; Ytteborg, Elisabeth; Sæle, Øystein; Rud, Ida; Remø, Sofie C.; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; Skjerven, Kaja; Ytrestøyl, Trine; Holen, Elisabeth; Berge, Gerd Marit; Adam, Anne-Catrin; 2016: Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Ytteborg, Elisabeth; 2016: Hvordan vil klimaet påvirke akvakultur i Europa frem mot 2050?

Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Nielsen, Kristoffer Vale; Karlsen, Christian; Nilsen, Hanne Katrine; Sveen, Lene; Colquhoun, Duncan John; Olsen, Anne Berit; Sørum, Henning; Nilsen, Arve; 2015: Sårproblematikk og hudhelse i laks- og regnbueørrettoppdrett

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av forfor fra fiskeavskjær

Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Britt Kristin, Megård Reiten; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergård, Sissel; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn; 2013: COMPARATIVE STUDY ON PERFORMANCE AND WELFARE OF ATLANTIC SALMON SMOLT REARED IN RECIRCULATING AND FLOW THROUGH AQUACULTURE SYSTEMS

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Fett for fiskehelse. Utredning: Effekter av endret fettsyre-sammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet

Torstensen, Bente Elisabeth; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik; 2013: Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; 2012: Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Reiten, Britt Kristin Megård; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Effects of recirculation of water during the freshwater stage of Atlantic salmon. In: The Research Council of Norway program conference HAVBRUK 2012

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2012: Effects of feeding on defence mechanisms against chronic ammonia toxicity in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr. In XV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, proceedings, poster presentations, p. 337

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Terjesen, Bendik Fyhn; 2011: Effects of long-term sublethal ammonia exposure on expression of ammonia and urea transporting genes in gills of Atlantic salmon (Salmo salar). In Aquaculture Europe 2011, Abstracts, p. 568-569

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hjelde, K; Hjelde, Kirsti; Torgersen, Jacob; Takle, Harald Rune; 2009: Temperature affects the expression of genes involved in the mineralization process of the spinal column in Atlantic salmon (Salmo salar)

Benestad, Ingun; Ytteborg, Elisabeth; Vanberg, Christin; Sirevåg, Reidun; 2003: Two operons for chaperones in Chloroflexus aurantiacus