Vitenskapelig artikkel

Molecular and physiological responses to long-term sublethal ammonia exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kolarevic, Jelena; Takle, Harald Rune; Felip, Olga; Ytteborg, Elisabeth; Selset, Roger; Good, Christopher M.; Bæverfjord, Grete; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquatic Toxicology, vol. 124, p. 48–57–10, 2012

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0166-445X
Elektronisk: 1879-1514

Open Access: none

Lenker:
DOI