Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-166-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan Robert; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

Serier : Nofima rapportserie 9/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det ble gjennomført et forsøk med lakseyngel for å evaluere tilgjengelighet av fosfor (P) hydrolysert fra fiskebein (FBH sild), relativt til et mono-Na-P salt. P-kildene ble testet på tidlige stadier i laksens utvikling, fra startforing til 30 g i ferskvann. Forsøket inkluderte en lav P kontroll diett (0,55 % løselig P) og samme diett tilsatt to graderte P nivåer (0,70 og 0,85 % løselig P) fra henholdsvis FBH og Na-P. Effektiviteten i P utnyttelse fra FBH sild ble evaluert basert på vekst, dødelighet, mineralanalyser og røntgen, samt histologi, FTIR, transkripsjons- (qPCR) og enzymanalyser (ALP, TRAP) og vitamin D3 metabolitter i plasma. Fisk fôret med lav P diett viste klare P-mangelsymptomer i form av redusert mineralisering og morfologiske avvik/deformiteter i skjelettet som ikke ble funnet i fisk fôret med noen av de andre diettene. Fisk fôret med FBH 1 viste små avvik i histologi, FTIR og genuttrykk i ryggbein fra 15 g fisk tilsvarende funnene for lav P diett. Dette ble ikke funnet for FBH 2. Tilsvarende ble heller ikke funnet i 33 g fisk, noe som indikerer at diettresponsene var stabilisert i den største fisken. Resultatene totalt sett indikerer at P hydrolysert fra beinfraksjon av sildeavskjær kan utnyttes effektivt til å opprettholde normal vekst, mineralisering og skjelettutvikling i lakseyngel, men at tilgjengeligheten av P kan være litt lavere enn for Na -P på de tidligste utviklingsstadier før fisken når 15 g. Prosjektet har dokumentert at behovet for P til lakseyngel er dekket med 0,80 % løselig P i fôret.

Kontaktpersoner: