Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Atlanticsalmon (Salmo salar) vertebra and cellular pathways to vertebral deformities

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune

Publikasjonsdetaljer

År: 2012

Open Access: none

Del av: Aquaculture: Book 2 (IntechOpen, 2012)