I dette prosjektet undersøker vi hvordan vi kan bruke laksens naturlige mikrobiom til å bedre prestasjon og velferd.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

03. jan 2023

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Samarbeid

Universitetet i Tromsø, Universitetet i Gøteborg

Arrangement

Videoblogg fra prosjektet

I denne videobloggen får du et innblikk i hvordan forskerne jobber i NatBiom.

Du kan følge videobloggen på nettsiden natbiom.no.

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Bakgrunn

Sårutvikling forårsaket av infeksjoner med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er en utfordring i norsk lakseoppdrett.

Fra tidligere karakteriseringsstudier har vi ulike bakterietyper som finnes på skinnet. Bakteriene vil i dette prosjektet bli bedre karakterisert og det vil undersøkes videre hvordan de har mulighet til å påvirke skinnets utvikling, barrierefunksjoner og responser mot sykdomsfremkallende bakterier.

Formålet er å styrke skinnets egenskaper og på den måten øke velferd, helse og prestasjon i den første tiden i sjø.

Smittemodeller og forsøk med hvordan fisken klarer å respondere til miljøendringer for å dokumentere effekt på generell robusthet og sårutvikling gjennomføres som siste del av prosjektet.

Mål

Målet er å forbedre fiskens ytelse og biosikkerhet ved å utnytte laksens naturlige mikrobiom.

Dette gjør vi

Prosjektet ledes av Nofima og vil bygge på tidligere kunnskap rundt den mikrobielle biogeografien til Atlantisk lakseskinn. Bakterieisolater vil bli karakterisert basert på bakterie-bakterie interaksjon, vekstbetingelser og fenotypiske egenskaper samt funksjonelle genomanalyser som vil ligge til grunn for videre gang av prosjektet. Modeller med celler fra huden til laksen vil anvendes for å identifisere cellulære responser og hvordan disse endres ved ulike typer bakterieeksponering.

Noen av bakteriene vil bli videre anvendt for å dokumentere hvordan eksponeringen påvirker prestasjon til fisk som settes ut ved fallende sjøtemperatur og effekt av eksponering mot sårbakterien Moritella viscosa.

Fra materiale innhentet fra forsøkene vil det også bli gjennomført bakteriesamfunnanalyser av fisk og miljø.

Dataene vil bidra til en mer helhetlig tolkning for en sammenheng mellom effekter av verts- og miljø-mikrobiom, hvordan dette interagerer med skinnet og evt påvirker barrierefunksjoner linket til fiskehelse.

Nofima vil delta i arbeidet rundt bakteriekarakterisering, og er videre ansvarlig for arbeidet med cellemodeller og gjennomføring av smitte og feltforsøk med analyser av fisken.

UiT Norges arktiske universitet vil gjennomføre funksjonelle genomanalyser og metagenomanalyser fra forsøksoppsettene.

Teamet fra Universitetet i Gøterborg gjennomfører bakterielle-bindingsstudier og karakterisering av skinnmukus og barrierefunksjoner i skinnet.