Vitenskapelig artikkel

Deep neural network analysis - a paradigm shift for histological examination of health and welfare of farmed fish

Sveen, Lene; Timmerhaus, Gerrit; Johansen, Lill Heidi; Ytteborg, Elisabeth

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 532, p. 1–12, 2021

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI