Vitenskapelig artikkel

The importance of calibrating climate change projections to local conditions at aquaculture sites

Falconer, Lynne; Hjøllo, Solfrid Sætre; Telfer, Trevor C.; McAdam, Bruce J.; Hermansen, Øystein; Ytteborg, Elisabeth

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 514, p. 10, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI