Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-698-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bæverfjord, Grete; Dalum, Alf Seljenes; Høst, Vibeke; Krasnov, Aleksei; Grøntvedt, Randi; Johansen, Renate; Reed, Anne-Katrine; Aas-Eng, Anne; Kvellestad, Agnar; Bjørgen, Håvard; Trangerud, Cathrine; Ottesen, Nina; Skogmo, Hege Klippenes; Koppang, Erling Olav; Ytteborg, Elisabeth

Serier : Nofima rapportserie 35/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fisk i oppdrett

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Prosjektet tok utgangspunkt i en ny type skjelettdeformiteter hos laks som ble observert vinteren 2016-2017, og som ble kalt korsstingsdeformiteter. Ved oppstart ble det gjennomført en studie av produksjonsdata. Den viste at type vaksine var en risikofaktor, og at høstsmolt var mer utsatt enn vårsmolt. Histologisk undersøkelse av ryggvirvler som var tatt ut i slakterier viste et entydig bilde, med ringformede defekter i virvlenes endeplater, symmetrisk om virvlenes midtpunkt nært sentrum av virvlene. I et langtidsforsøk med ulike vaksinegrupper ble det funnet korsstingsvirvler på røntgen ved avslutning (3,8 kg) i grupper som var vaksinert med oljebaserte vaksiner som inneholdt PD-komponent, og ikke i andre vaksinegrupper. Resultatene indikerte at vaksinene forårsaket en forbigående feil i virvlenes vekstsone i perioden etter vaksinering, og at det ble dannet en ringformet svakhet på det stedet der vekstsonen var lokalisert ved vaksinering, ytterst på virvlenes endeplater. Når virvelen gjenvant normal vekst, ble denne svakheten liggende på samme sted. Videre vekst og utvikling av virvlene kunne avgjøre om virvlene blir sterke nok til å utvikle seg normalt, eller om denne skjulte feilen i endeplatene resulterte i en ustabilitet som til slutt ga den karakteristiske patologien. Innledende forsøk med beinceller i kultur indikerte at dette kan være et nyttig verktøy for å studere denne problemstillingen i framtida.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen