Målet er å øke verdien i norsk landbrukssektor ved å produsere bioaktive forbindelser (fytogener) for fôrtilsetning og bioaktiv emballasje.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Nofma AS, Skretting Aquaculture research centre AS (Stavanger), Norgesfôr AS, Frøvoll gård Torleif Todnem, Bosheimsmarken, NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), Vetrinærinstituttet, PlantChem AS, Petru Poni Institute of macromolecular chemistry (Romania)

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å øke verdien i norsk landbrukssektor ved å produsere bioaktive forbindelser (fytogener) for fôrtilsetning og bioaktiv emballasje.

Gjennom dette vil vi øke holdbarheten til laksefôr, redusere vintersår i oppdrettsfisk, forbedre tarmflora og helse hos kylling, og designe nedbrytbare og antimikrobielle emballasjematerialer.

Planer for forskningen

Et utvalg av ni norske urter med forventet høyt innhold av bioaktive forbindelser skal dyrkes, og sortsvalg, gjødsling, klima og lys skal optimaliseres for vekst og innholdsstoffer på friland, i lukkede drivhussystemer og i veksttunneler.

De mest potente planter og betingelser skal oppskaleres.

Bioaktive forbindelser i urter vil bli ekstrahert og renset før de blir testet for antioksidative, antimikrobielle og antiinflammatoriske egenskaper.

Ekstraktene og aktive stoffer blir valgt ved hjelp av biokjemiske analyser, laboratorietester og deretter testet i dyreforsøk med laks og kylling. 

Antimikrobielle egenskaper av urteekstraktene på ulike sykdomsfremmende bakterier i laks vil først bli kartlagt in vitro på laboratoriet. Bioaktive urteekstrakter vil bli identifisert og utvalgt for biologisk testing i forsøk med laks. Effekter av ekstraktene på vekst, helse og immunitet i laks, og på biologiske responser i skinn, tarm og blod vil bli undersøkt.

Effekter av ekstraktene tilsatt i fôr til fjærfe vil også bli undersøkt først i laboratoriestudier og deretter i et fôringsforsøk med kylling.

Effektene vil bli dokumentert på ytelse, nivåer av sykdomsbakterier, tarmbetennelser (nekrotiske enterittlesjoner) og immunceller i perifert blod- og tarmvev.

Emballasje

Den tredje bruken av ekstraktene er å designe nye løsninger for pakkematerialer til matindustrien der antimikrobielle urteekstrakter settes inn i emballasjen ved hjelp av teknologier som høytrykksbehandling, ultra-lyd og elektrospinning.

Målet er at de antimikrobielle egenskapene skal hemme bakterievekst, gi økt holdbarhet og mattrygghet i produktet.

Publikasjoner