Vitenskapelig artikkel

Performance and welfare of Atlantic salmon smolt reared in recirculating or flow through aquaculture systems

Kolarevic, Jelena; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Reiten, Britt K. Megård; Nergaard, Sissel; Terjesen, Bendik Fyhn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 432, p. 15–25, 2014

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI