Lakselus fester seg til skinnet til laks og lever av blod og slim. Hvis laksen ikke behandles mot lakselus, kan parasittene lage sår som kan gjøre at fisken blir stresset og kan dø. Foto: Helge Skodvin © Nofima.

CrispResist

Utnytte artsuavhengig variasjon i resistens mot lakselus

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Mat og helse  

Bærer stillhavslaksen på en hemmelighet den kan dele med den atlantiske laksen? Hva er det med genene som gjør at den norske oppdrettslaksens slektninger i vest er mindre mottakelig for lus? Dette skal forskerne nå finne svarene på, og de skal bruke genredigeringsmetoden CRISPR-Cas9.

Tidspunkt:1. januar 2021 – 31. desember 2024
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:Roslin Institute (University of Edinburg, UK), Institute of Aquaculture (University of Stirling, UK), Rothamsted Research (UK), University of Melbourne (Australia), University of Prince Edward Island (Canada), Bigelow Laboratory for Ocean Sciences (USA), University of Gothenburg (Sverige) og Havforskningsinstituttet (Norge). Benchmark Genetics, Salmar og MOWI er industripartnere.
Kontaktperson
Portrettbilde av Nicholas Andrew Robinson
Nicholas Andrew Robinson

Seniorforsker
Tlf.: +61 448 984 002
nicholas.robinson@nofima.no

Mer om prosjektet på nettsiden til finansiøren FHF:

«Utnytte artsuavhengig variasjon i resistens mot lakselus»

​​Prosjektet samler forskere fra Norge, Storbritannia, USA, Canada, Sverige og Australia for å finne de underliggende mekanismene for artsuavhengig variasjon i vertsresistens mot lakselus, og bruke denne kunnskapen til å styrke resistens hos atlantisk laks.

Bakgrunn

Det er allerede fastslått at bestemte arter stillehavslaks er motstandsdyktige mot lakselus og kan forsvare seg mot lus i et tidlig stadium av parasitteringen, i motsetning til atlantisk laks som er svært sårbar overfor lus.

Årsaken til forskjellen er først og fremst variasjon i effektivitet i tidlig immunrespons, men lusens immunmodulering ser også ut til å spille en nøkkelrolle. En svært lovende, men lite utnyttet tilnærming til lakseluskontroll er forbedring og utvikling av den medfødte genetiske resistensen hos den atlantiske laksen.

Se film om prosjektet:

Mål

Hovedmålet er å utforske og dokumentere potensialet som ligger i utnytting av genetiske egenskaper og mekanismer for lakselusresistens i stillehavslaks som verktøy for å oppnå høy eller full lakselusresistens hos atlantisk laks.

Delmålene er å:

  • Å identifisere og dokumentere gener og mekanismer som ligger til grunn for forskjellen i lakselusresistens mellom lakseartene.
  • Å utforske og dokumentere potensialet som ligger i identifiserte genetiske egenskaper og mekanismer for lakselusresistens som verktøy for å oppnå høy eller full lakselusresistens.
  • Å gjennomføre en risikovurdering av mulighetene for og konsekvensene av at lakselus tilpasser seg atlantisk laks med lakselusresistens.

 

I prosjektet er det mål om å genredigere lakseegg ved hjelp av CRISPR-Cas9 for økt motstand mot lakselus. Her er Tone-Kari Knutsdatter Østbye fra Nofima i gang med forberedelser. Foto: Joe Urrutia © Nofima.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Verdt å vite
  • Prosjekter