Nofima rapportserie

Sårproblematikk og hudhelse i laks- og regnbueørrettoppdrett

Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Nielsen, Kristoffer Vale; Karlsen, Christian Renè; Nilsen, Hanne Katrine; Sveen, Lene; Colquhoun, Duncan John; Olsen, Anne Berit; Sørum, Henning; Nilsen, Arve

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 5/2015

Antall sider: 108

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-260-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST