Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Eva Veiseth-Kent

Jeg er leder for området råvare og prosess, og har jobbet her siden 2005. Jeg har jobbet mye med muskler og faktorer som påvirker spisekvalitet til kjøtt fra landdyr og fisk. Vi vet at kjøttkvalitet er sterkt påvirket av sammensetning og nedbryting av proteiner i musklene. Jeg har hatt spesielt fokus på den naturlige mørningsprosessen som skjer i musklene etter slakting, og har jobbet med ulike metoder for å studere denne prosessen i muskel. I tillegg har jeg hatt fokus på muskelvekst og fôrets betydning for proteinsammensetning og fysiologi til muskel og lever, spesielt i fisk. Metodemessig jobber jeg med både aktivitetsmålinger av ulike proteaser (kalpainer, katepsiner, MMPer), analyser av proteinnedbryting (Western blotting, immunohistokjemi), muskelhistologi og proteomikk.Jeg har også erfaring med og interesse for produksjonsteknologi, råvarevalg og tilsettingsstoffer som gjør det mulig å produsere sunnere matvarer, med spesielt fokus på salt- og fettreduksjon i kjøttprodukter.
Jeg er utdannet Næringsmiddelkandidat (1998) og har en doktorgrad i bioteknologi (2003) fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). I forkant av mitt doktorgradsarbeid jobbet jeg ett år som gjesteforsker ved INRA i Frankrike og underveis i doktorgraden jobbet jeg tre år ved USDA U.S. Meat Animal Research Center. Etter doktorgraden jobbet jeg to år som postdoc ved UMB med studier av stress før slakting og muskelproteomikk hos laks.

Eva Veiseth-Kent har 58 publikasjoner ved Nofima:

Environmental factors associated with glutenin polymer assembly during grain maturation

Koga, Shiori; Aamot, Heidi Udnes; Uhlen, Anne Kjersti; Seehusen, Till; Veiseth-Kent, Eva; Hofgaard, Ingerd Skow; Moldestad, Anette; Böcker, Ulrike

2020

Chapter 8 - Bioanalytical Aspects in Enzymatic Protein Hydrolysis of By-Products

Wubshet, Sileshi Gizachew; Lindberg, Diana; Veiseth-Kent, Eva; Kristoffersen, Kenneth Aase; Böcker, Ulrike; Washburn, Kathryn E.; Afseth, Nils Kristian

2019

Proteomics in skeletal muscle research

Veiseth-Kent, Eva; De Almeida, André Martinho; Picard, B; Hollung, Kristin

2018

Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2018

The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage-a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth

2017

Choline supplementation increased total body lipid gain, while surplus methionine improved growth and amino acid retention in adult Atlantic salmon (Salmo salar)

Espe, Marit; Andersen, Synne Marte; Veiseth-Kent, Eva; Rønnestad, Ivar; Holen, Elisabeth; Zerrahn, Jens-Erik; Aksnes, Anders

2017

Like gode muffins med mindre sukker

Johansen, Anne-May; Veiseth-Kent, Eva

2017

The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth

2016

Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva

2015

Reduserer saltet i maten

Veiseth-Kent, Eva; Hersleth, Margrethe

2014

Methionine deficiency does not increase polyamine turnover through depletion of hepatic S-adenosylmethionine in juvenile Atlantic salmon

Espe, Marit; Andersen, Synne Marte; Holen, Elisabeth; Rønnestad, Ivar; Veiseth-Kent, Eva; Zerrahn, Jens-Erik; Aksnes, Anders

2014

Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune

2014

Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Samarbeid om fetterstatning

Veiseth-Kent, Eva

2014

Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva

2014

Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate

2014

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel

2013

Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.

2012

Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.

2011

Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan

2011

Optimalt fôr som gir fast filet

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne

2010

Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.

2010

The effect of postmortem processing treatments on quality attributes of raw Atlantic salmon (Salmo salar) measured by sensory and instrumental methods

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Ofstad, Ragni; Rørå, Anna Maria Bencze; Lea, Per; Rødbotten, Marit

2010

Identification of proteins related to the stress response in Enterococcus faecalis V583 caused by bovine bile

Bøhle, Liv Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Veiseth-Kent, Eva; Steinmoen, Hilde; Nes, Ingolf; Eijsink, Vincent; Mathiesen, Geir

2010

Changes in muscle and blood plasma proteomes of Atlantic salmon (Salmo salar) induced by crowding

Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Færgestad, Ellen Mosleth; Fjæra, Svein Olav

2010

Relationship between muscle microstructure, the calpain system, and shear force in bovine longissimus dorsi muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar

2010

Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming

Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne

2009

Peroxiredoxin-6-A potential protein marker for meat tenderness in bovine longissimus thoracis muscle

Jia, Xiaohong; Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Kuziora, P; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin

2009

Atlantic salmon (Salmo salar) muscle structure integrity and lysosomal cathepsins B and L influenced by dietary n-6 and n-3 fatty acids

Bahuaud, Diane; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Rørå, Mia B.; Ofstad, Ragni; Veiseth, Eva; Thomassen, Magny Skinlo; Ruyter, Bente

2009

Proteomics

Hollung, Kristin; Veiseth, Eva; Jia, Xiaohong; Mosleth, Ellen Færgestad

2008

Muscle enzymes: Proteinases

Geesink, Geert H.; Veiseth, Eva

2008

Application of proteomics to understand the molecular mechanisms behind meat quality

Hollung, Kristin; Veiseth, Eva; Jia, Xiaohong; Færgestad, Ellen ; Hildrum, Kjell Ivar

2007

Genetic causes of variation in beef tenderness- preliminary results

Aass, Laila; Veiseth, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Lien, Sigbjørn

2005

Elektrisk stimulering av kjøtt - garantert mørt?

Hollung, Kristin; Veiseth, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila

2005