Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Eva Veiseth-Kent

Jeg er leder for området råvare og prosess, og har jobbet her siden 2005. Jeg har jobbet mye med muskler og faktorer som påvirker spisekvalitet til kjøtt fra landdyr og fisk. Vi vet at kjøttkvalitet er sterkt påvirket av sammensetning og nedbryting av proteiner i musklene. Jeg har hatt spesielt fokus på den naturlige mørningsprosessen som skjer i musklene etter slakting, og har jobbet med ulike metoder for å studere denne prosessen i muskel. I tillegg har jeg hatt fokus på muskelvekst og fôrets betydning for proteinsammensetning og fysiologi til muskel og lever, spesielt i fisk. Metodemessig jobber jeg med både aktivitetsmålinger av ulike proteaser (kalpainer, katepsiner, MMPer), analyser av proteinnedbryting (Western blotting, immunohistokjemi), muskelhistologi og proteomikk.Jeg har også erfaring med og interesse for produksjonsteknologi, råvarevalg og tilsettingsstoffer som gjør det mulig å produsere sunnere matvarer, med spesielt fokus på salt- og fettreduksjon i kjøttprodukter.
Jeg er utdannet Næringsmiddelkandidat (1998) og har en doktorgrad i bioteknologi (2003) fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). I forkant av mitt doktorgradsarbeid jobbet jeg ett år som gjesteforsker ved INRA i Frankrike og underveis i doktorgraden jobbet jeg tre år ved USDA U.S. Meat Animal Research Center. Etter doktorgraden jobbet jeg to år som postdoc ved UMB med studier av stress før slakting og muskelproteomikk hos laks.

Eva har 53 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Koga, Shiori; Aamot, Heidi; Uhlen, Anne Kjersti; Seehusen, Till; Veiseth-Kent, Eva; Hofgaard, Ingerd Skow; Moldestad, Anette; Böcker, Ulrike; 2020: Environmental factors associated with glutenin polymer assembly during grain maturation

Wubshet, Sileshi Gizachhew; Lindberg, Diana; Veiseth-Kent, Eva; Kristoffersen, Kenneth Aase; Böcker, Ulrike; Washburn, Kathryn E.; Washburn, Kathryn E.; Afseth, Nils Kristian; 2019: Chapter 8 - Bioanalytical Aspects in Enzymatic Protein Hydrolysis of By-Products

Koga, Shiori; Rieder, Anne; Ballance, Simon; Uhlen, Anne Kjersti; Veiseth-Kent, Eva; 2019: Gluten-degrading proteases in wheat infected by Fusarium graminearum – protease identification and effects on gluten and dough properties

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Krasnov, Aleksei; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2018: Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; 2018: Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens-Petter; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Analyzing μ-Calpain induced proteolysis in a myofibril model system with vibrational and fluorescence spectroscopy

Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens-Petter; Gjerlaug-Enger, Eli; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Predicting post-mortem meat quality in porcine longissimus lumborum using Raman, near infrared and fluorescence spectroscopy

Veiseth-Kent, Eva; De Almeida, André Martinho; Picard, B; Hollung, Kristin; 2018: Proteomics in skeletal muscle research

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Pedersen, Mona Elisabeth; 2018: Preparation of proliferated bovine primary skeletal muscle cells for bottom-up proteomics by LC-MSMS analysis

Andersen, Petter Vejle; Veiseth-Kent, Eva; Wold, Jens-Petter; 2017: Analyzing pH-induced changes in a myofibril model system with vibrational and fluorescence spectroscopy

Wold, Jens-Petter; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Løvland, Atle; 2017: Rapid on-line detection and grading of wooden breast myopathy in chicken fillets by near-infrared spectroscopy

Espe, Marit; Andersen, Synne Marte; Veiseth-Kent, Eva; Rønnestad, Ivar; Holen, Elisabeth; Zerrahn, Jens-Erik; Aksnes, Anders; 2017: Choline supplementation increased total body lipid gain, while surplus methionine improved growth and amino acid retention in adult Atlantic salmon (Salmo salar)

Salles, C; Kerjean, Jean Rene; Veiseth-Kent, Eva; Stieger, Markus; Wilde, Peter; Cotillon, C; 2017: The TeRiFiQ project: Combining technologies to achieve significant binary reductions in sodium, fat and sugar content in everyday foods whilst optimising their nutritional quality

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2017: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage-a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Zerrahn, JE; Zerrahn, Jens-Erik; Rønnestad, Ivar; Aksnes, Anders; 2016: Juvenile Atlantic salmon decrease white trunk muscle IGF-1 expression and reduce muscle and plasma free sulphur amino acids when methionine availability is low while liver sulphur metabolites mostly is unaffected by treatment

Espe, Marit; Zerrahn, JE; Zerrahn, Jens-Erik; Holen, Elisabeth; Rønnestad, Ivar; Veiseth-Kent, Eva; Aksnes, A.; Aksnes, Anders; 2016: Choline supplementation to low methionine diets increase phospholipids in Atlantic salmon, while taurine supplementation had no effects on phospholipid status, but improved taurine status

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2016: The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Protein changes in muscles with varying meat tenderness

Espe, Marit; Andersen, Synne Marte; Holen, Elisabeth; Rønnestad, Ivar; Veiseth-Kent, Eva; Zerrahn, Jens-Erik; Aksnes, Anders; 2014: Methionine deficiency does not increase polyamine turnover through depletion of hepatic S-adenosylmethionine in juvenile Atlantic salmon

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.; 2012: Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Hollung, Kristin; Høy, Martin; Bendixen, E.; Codrea, M.C.; Veiseth-Kent, Eva; 2012: Changes in protein abundance between tender and tough meat from bovine Longissimus thoracis muscle assessed by isobaric Tag for Relative and Absolute Quantitation (iTRAQ) and 2-dimensional gel electrophoresis analysis

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; 2012: Chapter 13: Meat science and proteomics

Gaarder, Mari; Bahuaud, Diane; Veiseth-Kent, Eva; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny S.; 2012: Relevance of calpain and calpastatin activity for texture in super-chilled and ice-stored Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets

Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Hollung, Kristin; Høy, Martin; Veiseth-Kent, Eva; 2011: Proteome changes in the insoluble protein fraction of bovine Longissimus dorsi muscle as a result of low-voltage electrical stimulation

Gaarder, Mari; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; 2011: Identification of calpastatin, µ-calpain and m-calpain in Atlantic salmon (Salmo salar L.) muscle

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; 2011: Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Bøhle, Liv Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Veiseth-Kent, Eva; Steinmoen, Hilde; Nes, Ingolf; Eijsink, Vincent; Mathiesen, Geir; 2010: Identification of proteins related to the stress response in Enterococcus faecalis V583 caused by bovine bile

Bahuaud, Diane; Gaarder, Mari; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; 2010: Fillet texture and protease activities in different families of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Ruyter, Bente; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.; 2010: Atlantic salmon (Salmo salar L.) flesh quality - role of lysosomal cathepsins B and L in muscle degradation

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; Ofstad, Ragni; 2010: Muscle structure responses and lysosomal cathepsins B and L in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) pre- and post-rigor fillets exposed to short and long-term crowding stress

Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Hollung, Kristin; Færgestad, Ellen Mosleth; Veiseth-Kent, Eva; 2010: Proteome Changes in Bovine Longissimus Thoracis Muscle during the First 48 h Postmortem: Shifts in Energy Status and Myofibrillar Stability

Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Færgestad, Ellen Mosleth; Fjæra, Svein Olav; 2010: Changes in muscle and blood plasma proteomes of Atlantic salmon (Salmo salar) induced by crowding

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Ofstad, Ragni; Rørå, Mia B.; Lea, Per; Rødbotten, Marit; 2010: The effect of postmortem processing treatments on quality attributes of raw Atlantic salmon (Salmo salar) measured by sensory and instrumental methods

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2010: Relationship between muscle microstructure, the calpain system, and shear force in bovine longissimus dorsi muscle

Bahuaud, Diane; Østbye, Tone-Kari K; Torstensen, Bente Elisabeth; Rørå, Mia B.; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; 2009: Atlantic salmon (Salmo salar) muscle structure integrity and lysosomal cathepsins B and L influenced by dietary n-6 and n-3 fatty acids

Jia, Xiaohong; Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Kuziora, P; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; 2009: Peroxiredoxin-6-A potential protein marker for meat tenderness in bovine longissimus thoracis muscle

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Sinnes, K.; Veiseth, E.; Ofstad, Ragni; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; 2008: Effects of -1.5 degrees C Super-chilling on quality of Atlantic salmon (Salmo salar) pre-rigor Fillets: Cathepsin activity, muscle histology, texture and liquid leakage

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Jia, Xiaohong; Færgestad, Ellen Mosleth; 2008: Proteomics

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Jia, Xiaohong; Færgestad, Ellen Mosleth; Hildrum, Kjell Ivar; 2007: Application of proteomics to understand the molecular mechanisms behind meat quality

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Aass, Laila; Langsrud, Øyvind; Hildrum, Kjell Ivar; 2007: Variation in the response to manipulation of post-mortem glycolysis in beef muscles by low-voltage electrical stimulation and conditioning temperature

Veiseth-Kent, Eva; Fjæra, Svein Olav; Bjerkeng, Bjørn; Skjervold, Per Olav; 2006: Accelerated recovery of Atlantic salmon (Salmo salar) from effects of crowding by swimming

Aass, Laila; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Lien, Sigbjørn; 2005: Genetic causes of variation in beef tenderness- preliminary results

Koohmaraie, Mohammad; Veiseth-Kent, Eva; 2005: Beef tenderness: significance of the calpain proteolytic system

Geesink, Geert H.; van der Palen, J. G. P.; Kent, Matthew Peter; Veiseth-Kent, Eva; Hemke, G.; Koohmaraie, Mohammad; 2005: Quantification of calpastatin using an optical surface plasmon resonance biosensor

Kent, Matthew Peter; Veiseth-Kent, Eva; Therkildsen, Margrethe; Koohmaraie, Mohammad; 2005: An assessment of extraction and assay techniques for quantification of calpain and calpastatin from small tissue samples

Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Veiseth-Kent, Eva; Koohmaraie, Mohammad; 2004: Factors regulating lamb longissimus tenderness are affected by age at slaughter

Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Veiseth-Kent, Eva; Koohmaraie, Mohammad; 2004: Indicators of tenderization are detectable by 12 h postmortem in ovine longissimus

Veiseth-Kent, Eva; 2003: Calpain activity in postmortem muscle and its involvement in meat tenderization

Koohmaraie, Mohammad; Kent, Matthew Peter; Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Veiseth-Kent, Eva; 2002: Meat tenderness and muscle growth: is there any relationship?

Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Koohmaraie, Mohammad; Veiseth-Kent, Eva; 2001: Effect of postmortem storage on u-calpain and m-calpain in ovine skeletal muscle

Veiseth-Kent, Eva; Koohmaraie, Mohammad; 2001: Effect of extraction buffer on estimating calpain and calpastatin activity in postmortem ovine muscle

Veiseth-Kent, Eva; Shackelford, Steven D.; Wheeler, Tommy L.; Koohmaraie, Mohammad; 2001: Technical note: Comparison of myofibril fragmentation index from fresh and frozen pork and lamb longissimus

Eva har 78 andre publikasjoner i Cristin:

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; 2019: Unravelling postmortem changes in muscle proteins that may influence eating quality of pork

Rein, Magnus; Borge, Grethe Iren Andersen; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Lindberg, Diana; Kirkhus, Bente; 2019: Effects of ingredients in sausage on the formation of malondialdehyde (MDA) during in vitro digestion

Veiseth-Kent, Eva; Gaarder, Mari; Pierre Descomps, Alexandre; Lindberg, Diana; 2019: Inclusion of protein hydrolysates from deboned chicken residues in cooked sausages – effects on technological and sensory quality

Rønning, Sissel Beate; Berg, Ragnhild Stenberg; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Wilhelmsen, C.R.; Haugen, E.; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, R.; Barham, P.; Pedersen, Mona Elisabeth; 2019: Eggshell membrane is a promising biomaterial for use in tissue engineering

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Rødbotten, Rune; Thormodsrud, Christine; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; 2018: Tenerizing effects of two exogeneous enzymes on bovine M.Semitendinosus muscle

Strydom, Phillip; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Moholisa, Ennet; 2018: Protein expression profiles in muscle are affected by beta-agonist treatment in cattle

Veiseth-Kent, Eva; Færgestad, Ellen Mosleth; Høst, Vibeke; Strydom, Phillip; 2018: Muscle protein expression profiles affected by growth hormone treatment in cattle

Schmidt, Gesine; Haugen, John-Erik; Veiseth-Kent, Eva; Koga, Shiori; Vergara, Fredd; Nilsson, Astrid; Uhlen, Anne Kjersti; Böcker, Ulrike; Borge, Grethe Iren Andersen; 2017: Mass Spectrometry in Food Research

Johansen, Anne-May; Veiseth-Kent, Eva; 2017: Like gode muffins med mindre sukker

Veiseth-Kent, Eva; 2017: Sunnere og minst like god - suksess med reduksjon av salt, sukker og fett i pølser og muffins - resultater fra EU prosjektet Terifiq

Rødbotten, Rune; Magliano, Irene; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; 2017: Proteolytic effects of marinades containing actinidin

Veiseth-Kent, Eva; 2017: Bærekraftig utnyttelse av norske matråvarer med fokus på helsefortrinn og generell kvalitet

Veiseth-Kent, Eva; 2017: Den verdifulle maten. Maten i et helhetsperspektiv.

Veiseth-Kent, Eva; 2017: Less sugar, salt and fat in everyday foods through European collaboration

Veiseth-Kent, Eva; 2017: Vannbindingsevne. Hva er det? Hvordan måle det? Hva påvirker vannbindingsevnen til kjøtt?

Veiseth-Kent, Eva; 2017: Framtidas styrkemat - nye muligheter for animalske råvarer

Koga, Shiori; Veiseth-Kent, Eva; Böcker, Ulrike; Uhlen, Anne Kjersti; 2016: Exploring a method to identify proteases that degrade gluten proteins in wheat

Veiseth-Kent, Eva; 2016: Proteiner i matforskning. Hva? Hvorfor? Hvordan?

Veiseth-Kent, Eva; 2016: Mindre sukker, salt og fett

Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Hersleth, Margrethe; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; 2015: Det uerstattelige saltet

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: Hva må til for å få biffen mør?

Høst, Vibeke; Sanden, Karen Wahlstrøm; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; 2015: Choice of meat raw material and NaCl levels affects textural properties and the microstructure of model meat sausages

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2015: A study of the firm attachment of pin bones in farmed salmon (Salmo salar) – the role of extracellular matrix components

Veiseth-Kent, Eva; Wold, Jens-Petter; 2015: Spectral scanning of chicken fillets

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Dietary impacts of marine P ingredients from herring byproducts on growth, mineralization and skeletal development in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth; 2014: Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Rønning, Sissel Beate; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth; 2014: Feste av pinnebein i torsk og laks‐bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytningen av dette

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; 2014: Proteomics as a tool to better understand beef tenderness

Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Høst, Vibeke; Rødbotten, Rune; 2014: Proteolytic activity and protein changes in four different muscles with varying meat tenderness levels from Norwegian red heifers

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; 2014: Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Veiseth-Kent, Eva; 2014: Hva gjøres for å få mer og bedre norsk kjøtt?

Veiseth-Kent, Eva; 2014: Nytt forskningsprosjekt skal overvåke vannbindingsevne

Veiseth-Kent, Eva; 2014: Samarbeid om fetterstatning

Veiseth-Kent, Eva; Hersleth, Margrethe; 2014: Reduserer saltet i maten

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P level

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel; 2013: Vertebral columns of Atlantic salmon (Salmo salar) show alterations in protein abundance due to variable dietary P levels

Hollung, Kristin; Bjarnadottir, Stefania Gudrun; Høy, Martin; Bendixen, E.; Codrea, M.C.; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Changes in protein abundance between tender and tough meat from bovine muscle

Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Changes in proteolytic activity and protein composition during beef aging

Aass, Laila; Veiseth-Kent, Eva; 2013: Kan vi endelig finne de gode og luke ut de dårlige biffene?

Veiseth-Kent, Eva; 2013: Methionine limitation-a threat to health? Using Atlantic salmon as the model

Mørkøre, Turid; Bahuaud, Diane; Borderias, J; Gaarder, Mari; Gomez-Guillen, M.C.; Erikson, Ulf Gøran; Jacq, Celeste; Hollung, Kristin; Koppang, Erling Olaf; Krasnov, Aleksei; Montero, P; Moreno, H; Larsson, Thomas; Pickova, Jana; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Thomassen, Magny S.; Torgersen, Jacob; Veiseth-Kent, Eva; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; 2012: Tekstur av laksemuskel - nye forskningsverktøy har gitt kunnskapsinnovasjoner

Albrektsen, Sissel; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Bæverfjord, Grethe; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; 2012: Lock Improved phosphorus utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) by H2SO4 hydrolysis of minerals in fish bones

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Rødbotten, Rune; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Veiseth-Kent, Eva; Berg, Jan; 2011: Mer mørt kjøtt fra "nye" storfemuskler

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Østbye, Tone-Kari; Østbye, Tone-Kari K; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Veiseth-Kent, Eva; Ofstad, Ragni; 2010: Role of Lysosomes and Cathepsins in Atlantic salmon flesh degradation

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Åby, Bente Aspeholen; Sehested, Erling; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Holtsmark, Marte; 2010: Genetic Parameters for Growth, Warner Bratzler Shear Force And The Calpain System in Beef

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Åby, Bente Aspeholen; Sehested, Erling; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Holtsmark, Marte; 2010: Genetic Parameters for Growth, Warner Brazler Shear Force And the Calpain System in Beef

Veiseth-Kent, Eva; 2010: Funksjon av salt i matvarer: hva skjer når vi reduserer salt?

Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne; 2010: Optimalt fôr som gir fast filet

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; 2009: Arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Grove, Harald; Grochowalska, Barbara; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2009: Virkningsmekanismer for elektrisk stimulering av storfekjøtt

Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne; 2009: Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming

Bahuaud, Diane; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Torstensen, Bente; Rørå, Mia B.; Torstensen, Bente Elisabeth; Ofstad, Ragni; Ruyter, Bente; 2008: Effect of dietary n-3 fatty acids on post-mortem quality of Atlantic salmon (Salmo salar): analyses of muscle and muscle lysosome integrity

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Ofstad, Ragni; 2008: Effect of Pre-slaughter Stress and Short Super-chilling on the Quality of Atlantic Salmon (Salmo salar) Pre-rigor Fillets: Cathepsin B+L Activity, Muscle fibre Detachments and Fillet Texture

Geesink, Geert H.; Veiseth-Kent, Eva; 2008: Muscle enzymes: Proteinases

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Jia, Xiaohong; Mosleth, Ellen Færgestad; 2008: Proteomics

Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; Veiseth-Kent, Eva; Thomassen, Magny S.; 2007: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Bahuaud, Diane; Thomassen, Magny S.; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Veiseth-Kent, Eva; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Hildrum, Kjell Ivar; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; 2007: Effects of Electrical Stimulation on m-calpain and Cathepsin B+L Activities in Post Mortem Bovine Longissimus Muscle

Hildrum, Kjell Ivar; Veiseth-Kent, Eva; Aass, Laila; Hollung, Kristin; 2007: Effects of Electrical Stimulation on m-calpain and Cathepsin B+L Activities in Post Mortem Bovine Longissimus Muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Enersen, Grethe; Enersen, Grethe; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Relationship Between Muscle Microstructure, Calpastatin activity and Shear Force in Aged Longissimus Dorsi Muscle

Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Enersen, Grethe; Aass, Laila; Hollung, Kristin; Ofstad, Ragni; 2007: Relationship Between Muscle Microstructure, Calpastatin activity and Shear Force in Aged Longissimus Dorsi Muscle

Høst, Vibeke; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2006: Effects of low voltage electrical stimulation on bovine longissimus and adductor muscles

Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Hollung, Kristin; Frøystein, Terje; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; 2006: Effects of low voltage electrical stimulation on bovine longissimus and adductor muscles

Thomassen, Magny S.; Veiseth-Kent, Eva; Bahuaud, Diane; Mørkøre, Turid; Mørkøre, Turid; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Sinnes, Kristin; Ofstad, Ragni; 2006: Effects of Super-Chilling on Quality of Atlantic Salmon Pre-Rigor Fillets: Analyses of Cathepsin Activity and Muscle Histology

Fjæra, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; 2006: Stressrelaterte endringer i proteinuttrykk i laksemuskel

Tutturen, Astrid; Dørum, Siri; Fleckenstein, Burkhard; Holm, A; Veiseth-Kent, Eva; Lea, Tor; 2006: Method for identification of phosphorylated proteins

Aass, Laila; Hildrum, Kjell Ivar; Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Lien, Sigbjørn; 2005: Genetic causes of variation in beef tenderness: Preliminary results

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila; 2005: Elektrisk stimulering av kjøtt - garantert mørt?

Geesink, Geert H.; van der Palen, J. G. P.; Kent, Matthew Peter; Veiseth-Kent, Eva; Hemke, G.; Koohmaraie, Mohammad; 2005: Quantification of calpastatin using an optical surface plasmon resonance biosensor

Veiseth-Kent, Eva; 2005: Proteomics at Ås Campus, Norway

Veiseth-Kent, Eva; 2004: Proteomics in animal science - applications and opportunities