Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Chapter 13: Meat science and proteomics

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva

Publikasjonsdetaljer

Sider: 313–338

År: 2012

Open Access: none

Del av: OMICs Technologies: Tools for Food Science (Taylor & Francis, 2012)