Hovedmålet med dette programmet er å oppnå en mer forutsigbar kvalitet av kjøtt og hvete. Dette skal nås gjennom å identifisere proteinmarkører for mørhet i storfekjøtt, forbedre muskelcellevekst, forbedre spisekvalitet av ulike muskler/kjøttstykninger og ved å forstå hvordan været påvirker bakekvalitet i hvete.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2013

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Prosjektleder(e):

Eva Veiseth-Kent

Hvorfor kombinere forskning på hvete og kjøtt?

Til tross for at kjøtt og hvete er svært ulike råvarer er råvarekvalitet hos begge bestemt av sammensetningen av proteiner. Felles er også at proteinsammensetningen og proteinfunksjonaliteten styres av genetiske og miljømessige faktorer.

Ved å kombinere arbeid med disse to råvaregruppene i samme program utnyttes metoder og instrumentering til fordel for begge. Forståelse av molekylære mekanismer for muskelvekst og fysiologi er nødvendig for optimal kjøttproduksjon. Det er kjent at flere faktorer, som for eksempel genetikk, kjønn og fôring, muskelsammensetning og behandling under lagring påvirker kvaliteten av kjøttet, men man kjenner ikke godt nok de underliggende molekylære mekanismene for dette.

Kjøtt

Vi vil fokusere på ulike aspekter av mørhet og kjøttkvalitet. Først vil vi studere markører for mørhet på proteinnivå. Deretter vil vi også bruke cellemodellsystemer for å studere muskelvekst relatert til fôring og ernæring. I tillegg vil vi se på hvordan ulike bindevevskomponenter påvirker spisekvalitet i storfekjøtt.

Hvete

God og stabil kvalitet av norskprodusert hvete er av stor betydning for møller og bakeindustri. Mathvete er hovedsakelig sortert ut basert på falltall, men viser stor variasjon i glutenkvalitet. Det er nødvendig med mer kunnskap for å forstå de molekylære mekanismene for dette. I tillegg er det behov for mer kunnskap om hvordan klimatiske forhold under kornfyllingen påvirker degradering og polymerisering av glutenproteiner.

Publikasjoner