Celler som har begynt å danne muskelfibre. Det blå er cellekjerner, mens det grønne er proteiner som holder cellene sammen (cytoskjelettet). Foto: Sissel B. Rønning

Forutsigbar kvalitet på kjøtt og hvete

Betydning av proteinsammensetning for forutsigbar råvarekvalitet

 Råvare og prosess  

Hovedmålet med dette programmet er å oppnå en mer forutsigbar kvalitet av kjøtt og hvete. Dette skal nås gjennom å identifisere proteinmarkører for mørhet i storfekjøtt, forbedre muskelcellevekst, forbedre spisekvalitet av ulike muskler/kjøttstykninger og ved å forstå hvordan været påvirker bakekvalitet i hvete.

Tidspunkt:1. januar 2013 – 31. desember 2016
Finansiering: FJM – Forskningsmidler for Jordbruk og Matindustri (tidl. FFL)
Kontaktperson
Portrettbilde av Eva Veiseth-Kent
Eva Veiseth-Kent

Forskningssjef
Tlf.: +47 473 62 521
eva.veiseth-kent@nofima.no

STRATEGISK FORSKNINGSPROGRAM

Dette er et av ti strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Dette programmet har spesielt sterk kobling til forskningsområdet Råvarekvalitet

Til tross for at kjøtt og hvete er svært ulike råvarer er råvarekvalitet hos begge bestemt av sammensetningen av proteiner. Felles er også at proteinsammensetningen og proteinfunksjonaliteten styres av genetiske og miljømessige faktorer. Ved å kombinere arbeid med disse to råvaregruppene i samme program utnyttes metoder og instrumentering til fordel for begge.

Forståelse av molekylære mekanismer for muskelvekst og fysiologi er nødvendig for optimal kjøttproduksjon. Det er kjent at flere faktorer, som for eksempel genetikk, kjønn og fôring, muskelsammensetning og behandling under lagring påvirker kvaliteten av kjøttet, men man kjenner ikke godt nok de underliggende molekylære mekanismene for dette. Vi vil fokusere på ulike aspekter av mørhet og kjøttkvalitet. Først vil vi studere markører for mørhet på proteinnivå. Deretter vil vi også bruke cellemodellsystemer for å studere muskelvekst relatert til fôring og ernæring. I tillegg vil vi se på hvordan ulike bindevevskomponenter påvirker spisekvalitet i storfekjøtt.

God og stabil kvalitet av norskprodusert hvete er av stor betydning for møller og bakeindustri. Mathvete er hovedsakelig sortert ut basert på falltall, men viser stor variasjon i glutenkvalitet. Det er nødvendig med mer kunnskap for å forstå de molekylære mekanismene for dette. I tillegg er det behov for mer kunnskap om hvordan klimatiske forhold under kornfyllingen påvirker degradering og polymerisering av glutenproteiner.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg

 
Kjøtthallen

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt.