Fagartikkel

Elektrisk stimulering av kjøtt - garantert mørt?

Hollung, Kristin; Veiseth-Kent, Eva; Hildrum, Kjell Ivar; Jia, Xiaohong; Aass, Laila

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ?, 2005

Utgave: Nr. 2

Open Access: none