En rekke europeiske forskere og matprodusenter har gått sammen om å lage pølser, oster og sauser med mindre innhold av salt, sukker og fett. Nofima hadde ansvar for arbeidet med kjøttprodukter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2012

Slutt

31. des 2015

Finansiert av

EU - 7. rammeprogram

Samarbeid

17 partnere fra Norge, Frankrike, Belgia, England, Italia, Nederland, Romania og Tyskland.

Prosjektleder(e):

Eva Veiseth-Kent

Målet med prosjektet er at næringsmiddelindustrien i Europa skal få nødvendig kunnskap og teknologiske innovasjoner som gjør det mulig å redusere innholdet av salt, fett og sukker i ulike matvarer uten at det skal gå på bekostning av spisekvalitet, mattrygghet og produksjonskostnader.

I prosjektet jobbes det spesifikt med reduksjon av salt og fett i pølser, oster og sauser, samt reduksjon av sukker og fett i bakevarer som blant annet muffins.

Nofima leder arbeidspakken med kjøttprodukter, og jobber i tett samarbeid med Leiv Vidar for å kunne redusere salt- og fettinnholdet i pølser med opptil 50 %. Sammen med Millba deltar også Nofima i arbeidspakken på bakervarer, hvor man har som mål å oppnå reduksjon på 30 % i fett og sukker.

I de første årene av prosjektet ligger mye av aktiviteten på forskning, mens vi i siste halvdel av prosjektet vil fokusere mer på teknologi- og kompetanseoverføring, forbrukerundersøkelser, og oppskalering av produksjonen fra lab- og pilotskala til industriell skala hos de deltakende næringsmiddelbedriftene.

I tillegg til at TeRiFiQ-prosjektet vil bidra til ny kunnskap knyttet til kjøtt- og baketeknologi ved Nofima, Leiv Vidar og Millba, gir prosjektet også en unik mulighet for både forskere og næringsmiddelbedrifter til å lage seg et europeisk nettverk.

Fakta om TeRiFiQ:

  • Prosjekttittel: Combining Technologies to achieve significant binary Reduction in Sodium, Fat and Sugar content in everyday foods whilst optimizing their nutritional Quality
  • Totalt budsjett: 3,97 M €, hvorav 2,99 M € er bevilget fra EU
  • Prosjektkoordinator: INRA, Frankrike

Publikasjoner