Målet med prosjektet er at næringsmiddelindustrien i Europa skal få nødvendig kunnskap og teknologiske innovasjoner som gjør det mulig å redusere innholdet av salt, fett og sukker i ulike matvarer uten at det skal gå på bekostning av spisekvalitet, mattrygghet og produksjonskostnader.

Sunnere hverdagsmat

 Råvare og prosess  

TeRiFiQ er et 4-årig EU-prosjekt hvor Nofima er en sentral deltaker. I tillegg til Nofima deltar de norske næringsmiddelbedriftene Leiv Vidar og Millba, samt flere andre europeiske FoU-miljøer og matprodusenter.

Tidspunkt:1. januar 2012 – 31. desember 2015
Finansiering: EUs 7. rammeprogram (FP7)
Samarbeid:17 partnere fra Norge, Frankrike, Belgia, England, Italia, Nederland, Romania og Tyskland.
Kontaktperson
Portrettbilde av Eva Veiseth-Kent
Eva Veiseth-Kent

Forskningssjef
Tlf.: +47 473 62 521
eva.veiseth-kent@nofima.no

Målet med prosjektet er at næringsmiddelindustrien i Europa skal få nødvendig kunnskap og teknologiske innovasjoner som gjør det mulig å redusere innholdet av salt, fett og sukker i ulike matvarer uten at det skal gå på bekostning av spisekvalitet, mattrygghet og produksjonskostnader. I prosjektet jobbes det spesifikt med reduksjon av salt og fett i pølser, oster og sauser, samt reduksjon av sukker og fett i bakevarer som blant annet muffins. Nofima leder arbeidspakken med kjøttprodukter, og jobber i tett samarbeid med Leiv Vidar for å kunne redusere salt- og fettinnholdet i pølser med opptil 50 %. Sammen med Millba deltar også Nofima i arbeidspakken på bakervarer, hvor man har som mål å oppnå reduksjon på 30 % i fett og sukker.

I de første årene av prosjektet ligger mye av aktiviteten på forskning, mens man i siste halvdel av prosjektet vil få et økt fokus på teknologi- og kompetanseoverføring, forbrukerundersøkelser, og oppskalering av produksjonen fra lab- og pilotskala til industriell skala hos de deltakende næringsmiddelbedriftene.

I tillegg til at TeRiFiQ-prosjektet vil bidra til ny kunnskap knyttet til kjøtt- og baketeknologi ved Nofima, Leiv Vidar og Millba, gir prosjektet også en unik mulighet for både forskere og næringsmiddelbedrifter til å lage seg et europeisk nettverk.

Fakta om TeRiFiQ:

  • Prosjekttittel: Combining Technologies to achieve significant binary Reduction in Sodium, Fat and Sugar content in everyday foods whilst optimizing their nutritional Quality
  • Totalt budsjett: 3,97 M €, hvorav 2,99 M € er bevilget fra EU
  • Prosjektkoordinator: INRA, Frankrike
Les mer om:

Relatert innhold