Jeg er en ung forsker som har jobbet i Nofima siden 2018. Forskningsfeltet mitt er fiskeernæring, og i de siste årene har jeg jobbet med ny utnyttelse av råvarer for fisk med høy markedsverdi, som havbrasme og laks. Min første utdannelse er en integrert master i Ichthyology and Aquatic Environment, fullført ved University of Thessaly i Hellas; og forskningsoppgaven som ble gjennomført fokuserte på «Mikroalger som kilde til lipider og fettsyrer i akvatiske føder». I januar 2020 oppnådde jeg en Master of Science in Aquaculture Biology ved Universitetet i Bergen. Masteroppgaven min fokuserte på «Optimalisering av celleveggsforstyrrelse av mikroalgerbiomasse for frigjøring av næringsstoffer og bioaktive forbindelser for vannbehandlet mat og applikasjoner». Denne studien var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Nofima.
I verdensomspennende havbruk står vi overfor en ny bærekraftstid, fra fiskeernæring til fiskehelse og fiskevelferd. Forskningen min fokuserer på den bærekraftige siden av akvakulturen og bidrar maksimalt til å oppfylle den. Å investere i råvarer som er mindre utnyttet og å forstå og forbedre fiskelivet så lenge det å produsere et produkt med høy verdi som har forbrukernes anerkjennelse, er mine viktigste interesseområder. Foreløpig er jeg doktorgradsforsker i Akvakulturdivisjonen i Nofima i Bergen. Jeg jobber med metabolske veier og fysiologiske funksjoner av organiske og uorganiske spormineraler i atlantisk laks.

+47 55 50 12 68

E-post

Bergen

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin