I prosjektet C-faarer undersøker vi muligheter for regenerativ oppdrett i havet. Det vil si å dyrke og høste av havets ressurser ved å gjenoppbygge og ikke drive rovdrift på det marine miljøet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2023

Slutt

31. mai 2025

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

Trinity College Dublin (prosjektkoordinator), Redrose Developments, Nofima, Sea Going Green, Horizon Nua og Norwegian Seaweed Association.

Prosjektleder(e):

Tone Mari Rode

Andre deltakere:

Marthe Jordbrekk Blikra

Den blå økonomien utvikles svært hurtig. Dette kan gi skadelige effekter på det naturlige miljøet. Derfor vil vi i C-FAARER, i samarbeid med interessenter relatert til taredyrking, utvikle veikart og veiledning for å hjelpe med å utvikle samfunnsdrevne forretningsmodeller slik at de kan drive innenfor bærekraftige rammer.

Vi vil også bidra til å hjelpe beslutningstakere med å iverksette gode tiltak for å legge til rette for regenerativt havbruk, hvor målet er å dyrke og høste fra havets ressurser uten at miljøet påvirkes negativt. 

Prosjektet har som mål å skape en blomstrende blå økonomi som respekterer og beskytter det marine miljøet. Med den kollektive innsatsen fra partnerne fra flere land har C-FAARER potensiale til å skape positive økonomiske, sosiale, og miljømessige endringer, både i kystsamfunn og i resten av samfunnet. 

C-FAARER er et toårig prosjekt finansiert av Horizon Europe under oppdraget «Restore Our Ocean and Waters by 2030».