I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilsk råstoff.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Biotep er en mini-fabrikk og et av få forsøksanlegg for bioprosessering hvor du både kan teste bioprosesser og kjøre prøveproduksjon, på ett og samme sted.

Bioprosessering innebærer bruken av biologiske komponenter (gjær, enzymer og annet) til å behandle og omdanne råstoff til nye produkter, slik som proteiner, peptider og oljer.

På Biotep hjelper vi høyteknologiske bedrifter med å overføre lovende forskningsresultater fra laboratoriet til stor skala.

Prøveproduksjon

Ved Biotep kan bedrifter gjennomføre prøveproduksjon basert på sine egne prosesser og teknologi. Nofima kan også samarbeide med bedriftene i utviklingen av disse prosessene og teknologiene. Mindre bedrifter kan leie utstyr til bruk i midlertidig eller vanlig produksjon.

Vi gir bedrifter mulighet til å teste produksjon i stor skala uten å ta risikoen med en stor investering. Etter prøveproduksjon kan det lages kostnadsoverslag og prototype kan testes i markedet.

I tillegg til kommersielt bruk kan anlegget brukes i forskning og utdanning.

Erfarne forskere

Biotep er lokalisert i nærheten av laboratorier og forsøkshall ved Nofimas hovedkontor i Tromsø. Nofima har bred erfaring innen bioteknologisk forskning, utvikling og oppskalering av metoder for bioprosessering, og har alt nødvendig utstyr for å prosessere en mengde ulike råstoff.

Hver type råstoff trenger optimaliserte prosesser for at man skal kunne hente ut ønskede komponenter, både vannløselige, fettløselige og fast fase. Komponenter som hentes ut er for eksempel fiskemel, benmel, skallmel, proteiner, bioaktive peptider, småmolekylære forbindelser, olje og grakse. Ved Nofima optimaliserer vi prosesser på labskala og skalerer opp gjennom en trinnvis prosess for å komme opp på mindre industrinivå.

Råstoff fra ulike kilder

Biotep prosessanlegg er bygget for å kunne ta imot de fleste typer marint råstoff, både forbehandlet og ubehandlet. Anlegget er svært fleksibelt, slik at hver bedrift kan sette opp prosesser som er skreddersydd for deres behov.

Biotep behandler og prosesserer en rekke råvarer til kommersielle produkter.

Bioteps utstyrspark

 • Fasiliteter for håndtering av mange typer råstoff
 • To reaktorer på 2,2 m3
 • To- og trefase dekantere
 • Utstyr for separering av væskefaser
 • Utstyr of rensing av oljer
 • Membranfiltrering av vannfase (ultra/micro, nano, revers osmose)
 • Konsentrering, to inndampere
 • Mølletørke
 • Spraytørke
 • Pulverhåndtering
 • Pakking av produkt

Se 3D-film om utstyret og anlegget

Film: Eksempel på bruk av Biotep

Horisont 2020-prosjektet AQUABIOPRO-FIT, ledet av Nofima, jobbet med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme, og undersøkte helsemessige effekter av disse.

Forskerne brukte blant annet fasilitetene ved testfabrikken Biotep.

Spørsmål og henvendelser

Besøks- og postadresse

Ropnesvegen 71
N-9107 Kvaløya