Målet med dette prosjektet er å få til en mer bærekraftig utnyttelse av marint restråstoff i nordvest-Italia gjennom samarbeid mellom fiskeri- og landbruksaktører i regionen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2021

Slutt

30. sep 2026

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Prosjektkoordinator FILSE Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico SpA og 32 europeiske partnere

Bakgrunn

Det er estimert at fiskeproduksjonen globalt vil nå 194 millioner tonn innen 2026, og denne veksten vil naturlig nok øke mengden restråstoff. For at sirkulærøkonomien i fiskeindustrien skal øke må et av fokusområdene være å utnytte restråstoffet bedre.

Ambisjoner med EcoeFISHent

I prosjektet EcoeFISHent ønsker vi å hente ut bioaktive komponenter og gelatin fra restråstoff fra prosessert fisk for bruk i kosttilskudd og hudpleieprodukter, eller bruke restråstoffet videre til biologisk nedbrytbar og komposerbar matemballasje.  Annet restråstoff fra fiskeindustrien vil gjennomgå Black Soldier Fly-biokonvertering for å gi nyskapende gjødsel, olje til biodiesel og kitin for kosmetiske applikasjoner. Utgåtte fiskenett fra havbruk og fiskeri vil bli resirkulert og omgjort til polymerbaserte komponenter som kan brukes i bilindustrien og til emballasje for kosmetiske produkter. 

En effektiv bruk av biomassen kan bidra til en industriell og økonomisk vekst i EU mens man samtidig reduserer miljøbelastninger og utslipp av drivhusgasser ved å skifte ut fossilbasert teknologi med biobaserte alternativer.  

EcoeFISHent vil etablere en kunnskapsklynge som skal se på de økonomiske, miljømessige og sosiale utfordringer som finnes i fiskeindustrien i nord-vest Italia. Målene er å utvikle innovative, lønnsomme, klimanøytrale sirkulære verdikjeder og implementere disse nye systemene og bevare økosystemene.  

Følg EcoeFISHent på nett

EcoeFISHent har eget nettsted og kontoer i flere sosiale medier, hvor du kan følge med på aktivitetene i prosjektet.

Facebook: facebook.com/ecoefishent

Twitter: twitter.com/ecoefishent

Prosjektets nettsted: ecoeFISHent.eu

Nofimas rolle i EcoeFISHent

Nofima vil i dette prosjektet ha fokus på sidestrømmer fra akvakultur ved å hente ut verdifulle komponenter som olje, protein, eventuelle biopolymerer og antioksidanter. Vi skal samarbeide tett med alle prosessutviklingspartnere i prosjektet.

Nofima vil ta produktene fra testing i laboratorieskala til liten industriell prototypeskala ved vårt demonstrasjonsanlegg, Biotep. Vi vil også være med på å utvikle bærekraftig emballasje fra sidestrømmene. 

I tillegg til prosessutvikling vil vi sørge for at vår kompetanse innen produktinnovasjon, leverandørkjedeoptimalisering, sensoriske aspekter, prosessovervåking og markedsundersøkelser blir brukt for å sikre at det utvikles kommersielt gode løsninger i prosjektet. 

Publikasjoner