Jeg er seniorforsker i ernæring ved Nofima de siste 14 årene (2007-2021). Mine forskningsområder er ernæring, havbruksproduksjon og fysiologi, appetittregulering, mineralernæring, marine ingredienser inkludert mikroalger nedstrøms prosessering og fôrteknologi. Blant mine interesser er formulering av larvefôr og utvikling og bruk av nye råvarer i plantebaserte lavt fiskemel- og fiskeolje-fôr, samt bruk av marin sidestrømbiomasse mot humane kosttilskudd. Jeg er for tiden koordinator for BBI JU Horizon-prosjektet AQUABIOPRO-FIT som har som mål å utvikle bl.a. kosttilskudd for sportsernæring fra fiskeri og havbruk sidestrøms råvarer i Norge og Spania.
Jeg har en bachelorgrad i biologi fra Athen universitet i Hellas, og mastergrad i havbruk og fiskeriforvaltning fra Wageningen Universitet i Nederlands. Tittelen på doktorgraden min er «Ernæringsbehov for vanlig Pandora (Pagellus erythrinus) for protein og energi». Doktorgraden min var et samarbeid mellom et stort havbruksselskap (Selonda Aquaculture), det greske havforskningsinstituttet (HCMR) i Athen, Hellas. Tidligere jobbet jeg i åtte år (1999-2007) i havbruksnæringen i Hellas som ernærings-, FoU-sjef og ved selskapets analytiske laboratorium med ansvar for fiskeernæring, genetikk og kvalitetsvurdering av fiskefôr. Jeg var også ansvarlig for FoU i nye arter for havbruk. Jeg har vært medlem som ernæringsspesialist i den rådgivende komiteen til Association of Greek Mariculturists og er representant for Nofima som medlem i European Aquaculture Society og Biobased Industries Consortium (BBI) i EU.

+47 479 10 710

+47 55 11 21 63

E-post

Bergen

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin