I vårt innovasjonssenter tester vi nye ingredienser og utvikler fremtidens fôr.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Våre forskere er spesialister på råvarer og fôrutvikling, og vi bygger bro mellom forskning og industri.

Vår kunnskap kombinert med ny teknologi, gir oss innsikt i råvarenes komplekse vei til fôr eller mat. Slik kan vi raskere kan ta i bruk nye ingredienser og bidra til en bedre utnytting av naturens ressurser. 

Aquafeed Technology Centre er et samarbeid mellom Nofima, Universitetet i Bergen (UiB) og Norce. 

Forskningsinfrastruktur og ekspertise lokalisert hos Nofima:

  • Prosessteknologi
  • Ekstrudering og fôrprosessering
  • Analyseplattform

Forskningsinfrastruktur og ekspertise lokalisert hos Norce og UiB:

  • Bioprosessering

ATC gir tilgang til toppmoderne laboratorier og anlegg i pilotskala for å dekke fremtidige behov for forskning, prosess og produktutvikling.

Disse fasilitetene er tilgjengelige for forskere, institutter og selskaper. Forskningsfasilitetene ligger i Bergen samt på Mongstad utenfor Bergen.

Nofima, Norce og Universitetet i Bergen er partnere i ATC: Her er de representert ved forskerne (fra venstre): Dorinde Kleinegris (Norce), Silje Steinsholm, Tor Andreas Samuelsen, Katerina Kousoulaki og Åge Oterhals (Nofima), samt Svein Are Mjøs og Nils-Kåre Birkeland (UiB). Foto: Helge Skodvin © Nofima.

Se filmer

Besøk nettstedet til Aquafeed Technology Centre.

Film: Eksempel på bruk av ATC

Horisont 2020-prosjektet AQUABIOPRO-FIT, ledet av Nofima, jobbet med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme, og undersøkte helsemessige effekter av disse.

Forskerne brukte blant annet fasilitetene ved Aquafeed Technology Centre.

Kontaktpersoner