Jeg jobber som forsker i avdelingen Marin Bioteknologi, hvor jeg er involvert i en rekke ulike prosjekter.

Jeg har en mastergrad i marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø. Oppgaven skrev jeg i samarbeid med Nofima hvor jeg jobbet med kjemisk og enzymassistert ekstrahering av verdikomponenter, med hovedfokus på fucoidan, fra ulike arter brun alger.

Jeg jobber blant annet med ulike prosesseringsmetoder, men også ulike analyse metoder for karakterisering av ulike verdikomponenter.

+47 77 62 90 86

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin