Doktorgradsavhandling

Fourier-transform infrared microspectroscopy of muscle food-process-related changes in secondary structure of myofibrillar proteins and their relationships to meat functional properties

Böcker, Ulrike

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Utgave: 2007:34:00

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 9788257507923

Open Access: none