Jeg er forskningssjef ved avdeling Råvare og prosess i Nofima, og har jobbet i Nofima siden 2005, først som forsker og nå som forskningssjef siden 2019. Som forskningssjef har jeg ansvar for den daglige oppfølgingen av mine medarbeidere i avdelingen, i tillegg til prosjekt- og økonomistyring og videreutvikling av avdelingens forskningsstrategi.
Avdelingen har kompetanse på råvarer, effektiv produksjon og råvareutnyttelse, måling og styring. Kompetansen bygger på mange års forskning om sammenhengene mellom råvarens kvalitet og kvaliteten på produktet, og vi har bygget opp ekspertise i å koble hurtige spektroskopiske teknikker med statistiske metoder. Denne bruker vi til å hente ut informasjon av komplekse data, og det har gitt oss et godt grunnlag til å utvikle verktøy for å koble sammen data i hele verdikjeden. Vår forskning omfatter optimal ressursutnyttelse og anvendelse av restråstoff, in vitro kjøtt, bioaktivitet, prosessovervåking og kontroll, og dataanalyse og modellering.
Jeg er utdannet Næringsmiddelkandidat og har en doktorgrad i bioteknologi fra Norges landbrukshøgskole (nå NMBU). Mitt kompetanseområde er kjøttkvalitet, mørningsprosesser, proteaser og proteinanalyser (proteomikk). Jeg har i løpet av min karriere hatt to lengre utenlandsopphold hos INRA i Frankrike (1 år) og ved USDA U.S. Meat Animal Research Center i Nebraska (3 år), og jobbet som postdoktor ved NMBU.

+47 473 62 521

+47 64 97 01 33

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin