Jeg er ansatt som forsker i Nofima og tilhører gruppen Fiskehelse. Mine arbeidsområder er hovedsakelig innenfor skinn, skjell og benutvikling hos liten laks, med fokus på forståelse av hva som fremmer helsen til disse vevene og dermed også den generelle helsen til hele fisken.

Jeg er spesielt interessert i hvordan ernæring, stress og miljø påvirker utviklingen av cellene og dynamikken mellom cellene når noe går galt. In vitro modeller av skjell, skinn og ben er tilgjengelige på Nofima og jeg benytter meg av teknikker innen funksjonell molekylærbiologi, som kvantitativ real-time PCR, in situ hybridisering og immunohistokjemi for å studere dem.

Både grunnforskning og næringsrettet forskning inngår i erfaringsgrunnlaget mitt.

Jeg har en cand. scient. grad i molekylær mikrobiologi fra Universitetet i Oslo og en PhD på temperaturinduserte ryggdeformiteter hos Atlantisk laks fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås.

+47 900 95 122

+47 64 97 04 50

E-post

Ås

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin