Det er nødvendig med innsats for å utvikle matprodukter rike på kostfiber som vil være til nytte for middelaldrende voksne med prediabetes. I dette prosjektet studerer vi et brød beriket med korn beta-glukan. 

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2020

Slutt

01. apr 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd - via JPI Cofund

Samarbeid

Universitetet i Bergen, Chalmers University, Sverige, University of Liepzig, Tyskland, University of Paderborn, Tyskland.

Prosjektleder(e):

Simon Ballance

Fakta

CarbHealth-prosjektet fikk støtte fra Joint Programming Initiative «A Healthy Diet for a Healthy Life» og fra ERA-NET Cofund HDHL INTIMI.

Prosjektet startet 1. april 2020 og varer i fire år.

Prosjektet ledes av professor Jutta Dierkes fra Senter for ernæring, Universitetet i Bergen med partnere Simon Ballance fra Nofima AS (Ås, Norge), Anette Buyken fra Universitetet i Paderborn (Tyskland), Antje Körner fra Universitetet i Leipzig (Tyskland) og Rikard Landberg fra Chalmers Universitet (Sverige).

Gjennom å kombinere en randomisert klinisk studie, data fra eksisterende kohorter i middelaldrende (HUSK-studie, Norge) og barn (KFO og LifeCHild, Tyskland), og en metaanalyse av publiserte rcts og observasjonsstudier, vil prosjektet adressere den generelle hypotesen om at dietter som er høye i vanlig forbruk av kostfiber, også gjennom regelmessig forbruk av høyfiberbrød, kan utgjøre en integrert del av et plantebasert sunt kosthold forbundet med fordeler for kroppsvekt og T2DM-risiko.

Bakgrunn

Det er nødvendig med innsats for å utvikle matprodukter rike på kostfiber som vil være til nytte for middelaldrende voksne med prediabetes. I dette prosjektet studerer vi et brød beriket med korn beta-glukan. 

Mål

Vi vil teste hypotesen om at vanlig forbruk av et brød rik på havre beta-glukan kan utgjøre en integrert del av et sunt plantebasert kosthold forbundet med fordeler for kroppsvekt og redusert type-2 diabetesrisiko. 

Delmål

  1. Generere nye bevis på relevansen av brødinntak for glykemisk kontroll og vektkontroll blant sårbare populasjoner
  2. Utforske/avklare potensielle mekanismer og sammenhenger ved brødinntak med glykemisk kontroll og vektkontroll
  3. Bidra til et sunt miljø ved eksemplifiserte fremskritt i infrastrukturen fra matproduksjon til forbrukere. 

Dette gjør vi

Nofima er ansvarlig for design og produksjon av et testbrød beriket med havrebeta-glukan og et kontrollbrød for en stor multisenter clincial studie.

I samarbeid med Åpent Bakeri i Oslo skal over 12000 brød bakes, skjæres, pakkes og fryses.

Oppskalering av brødproduksjon fra liten pilotskala (prototypebrød utviklet av Nofima) til liten industriell skala er en stor oppgave i prosjektet.

En annen oppgave er en full fysisk og kjemikaliekarakterisering av testbrødet med et spesielt fokus på beta-glukan. Endelig vil det bli gjort en evaluering av forbrukeraksept for testbrødene som en integrert del av den kliniske stien. 

Publikasjoner