Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi John Roald Isaksen

Forsker på Nofimas avdeling for Næringsøkonomi siden 1998. Jeg er bøfjerding med en doktorgrad i samfunnsvitenskap (økonomi/strategi).
Jeg arbeider med næringsøkonomiske problemstillinger i verdikjeden for fisk – fra fangst til konsument – ofte i form av evalueringer av reguleringsgrep i næringa. Stikkord for arbeid: Subsidier, vertikal integrasjon, høstingsstrategier, mineraloljeavgift, ferskfiskordning, strukturering.

John Roald Isaksen har 55 publikasjoner ved Nofima:

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Standal, Dag; Bendiksen, Bjørn Inge; Jafarzedeh, Sepideh; Dreyer, Bent

2021

Institutional and financial entry barriers in a fishery

Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2021

Lengdedilemma i kystflåten

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2020

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Strukturering i fiskeflåten - Drivkrefter og konsekvenser

Iversen, Audun; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

2018

Fjordlinjene – en effektiv måte å oppnå flere ting på en gang?

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent

2017

Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent

2017

Seafood from a changing Arctic

Troell, Max; Eide, Arne; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Crépin, Anne-Sophie

2017

Fjordlinjene – for hva og for hvem?

Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Dreyer, Bent

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport

Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold

Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk

Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari Dreyer, Bent (ed.)

2016

Fisken og folket

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; Sørdahl, Patrick Berg; Dreyer, Bent

2016

Regulating multiple externalities: the case of Nordic fisheries

Waldo, Staffan; Jensen, Frank; Nielsen, Max; Ellefsen, Hans; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2016

Supply Chain Management under uncertain supply

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2016

Stubborn fuel tax concessions: The case of fisheries in Norway

Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Flaaten, Ola

2015

Reducing Climate Impact from Fisheries. A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Waldo, Staffan; Ellefsen, Hans; Flaaten, Ola; Hallgrimsson, Jónas; Hammarlund, Cecilia; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Jensen, Frank; Lindroos, Marko; Duy, Nguyen Ngoc; Nielsen, Max; Paulrud, Anton; Salenius, Fredrik; Schütt, Daniel

2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren - statusrapport for 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2014

Alt kan bli bedre

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – Statusrapport for 2012

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Holm, Petter; Olsen, Petter

2013

Økt lønnsomhet i torskesektoren – 1. halvår 2013

Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter

2013

Garantiordningen for fiskere

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

2012

Kommunenes holdning til økt oppdrettsvirksomhet

Isaksen, John Roald; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy

2012

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

2011

Markedsbasert høsting av lodde

Isaksen, John Roald; Tjelmeland, Sigurd; Dreyer, Bent; Røttingen, Ingolf

2011

Do fluctuations in input impact industry structure?

Dreyer, Bent; Dulsrud, Arne; Grønhaug, Kjell; Isaksen, John Roald

2011

Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

2010

Evaluering av leveringsplikten

Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne

2006

Flere veier fører til Rom

Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell

2004