Nofima rapportserie

Føringstilskudd i fiskerinæringen – kartlegging og evaluering

Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 10/2008

Antall sider: 81

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-641-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Se kapittel 1 i rapporten