Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik

Publikasjonsdetaljer

Sider: 159–178

År: 2012

Open Access: none

Del av: Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen (Universitetsforlaget, 2012)