Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-460-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge; Isaksen, John Roald

Serier : Nofima rapportserie 20/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

En gjennomgang av regnskaper for 475-500 norske fiskeforedlingsbedrifter de siste årene viser at lønnsomheten i 1999 var svært svak i viktige sektorer i norsk fiskeindustri. Dette var i stor grad de samme sektorene som hadde et meget godt år i 1998. Også i 1999 kunne imidlertid tørrfisk-næringen vise til best lønnsomhet i våre utvalg, fulgt av rekeindustrien. Lønnsomheten i pelagisk sektor bedret seg betydelig etter et meget svakt år i 1998. Også industrien som foredler laks hadde noe bedre inntjening, selv om lønnsomheten i denne sektoren samlet sett fortsatt er svak. Sildemelindustrien og filetindustrien i torskefisksektoren var de delen av fiskeindustrien som hadde de svakeste økonomiske resultatene i 1999. Undersøkelsens utvalg av bedrifter, som utgjør 84 prosent av fiskeindustribedriftene i landet, fikk et samlet resultat på omkring 50 millioner kroner før skatt i 1999, mens tilsvarende resultat året før var nærmere 600 millioner kroner. Dette ga en totalkapitalavkastning for industrien som helhet på omkring 5 prosent dette året, mot 9,5 prosent i 1998.

Kontaktpersoner: