Vitenskapelig artikkel

Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries

Flaaten, Ola; Nguyen, Ngoc Duy; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: TemaNord, vol. 533, p. 95–109, 2014

Utgiver: Nordisk ministerråd

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0908-6692

Open Access: none

Lenker:
DOI