Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 13–33 , 2000

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Isaksen, John Roald

Sak : 1

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Artikkelen tar for seg fisket etter sei nord for 62°N og fokuserer på den medieoppmerksomhet som ble viet dette fisket i 1999. Fokus er lagt på avisene Fiskaren og Fiskeribladet, og en kvantitativ analyse konkluderer med følgende: Det meste av avisomtalen sentreres rundt negative forhold i dette fisket. Videre synes oppmerksomheten å toppe seg på de tidspunkt når reguleringsendringer inntreffer. Stoffet i avisene kommer hovedsakelig fra fire like store grupper; redaksjonelle vinklinger, Norges Råfisklag, myndighetene (departement og direktorat) og flåten. De hyppigst omtalte aktørene er notgruppen, foran konvensjonell flåte og departementet. Vinklingen i innleggene er oftest rettet mot reguleringene og ulike sider ved disse, men også fordeling og rettferdighet vies stor plass. Markedsmessige aspekter ser ikke ut til å vinne frem i støyen. Avslutningsvis trekker vi frem forhold som viser relevansen av denne eksersis, før vi foreslår hvilke sider av reguleringene som kan endres for å unngå mediestøyen.

Kontaktpersoner: