Vitenskapelig artikkel

Ka du sei? En gjennomgang av oppmerksomheten som vies reguleringen av fisket, og fisket etter sei nord for 62°N i avisene Fiskaren og Fiskeribladet

Isaksen, John Roald

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 10, p. 13–33, 2000

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Artikkelen tar for seg fisket etter sei nord for 62°N og fokuserer på den medieoppmerksomhet som ble viet dette fisket i 1999. Fokus er lagt på avisene Fiskaren og Fiskeribladet, og en kvantitativ analyse konkluderer med følgende: Det meste av avisomtalen sentreres rundt negative forhold i dette fisket. Videre synes oppmerksomheten å toppe seg på de tidspunkt når reguleringsendringer inntreffer. Stoffet i avisene kommer hovedsakelig fra fire like store grupper; redaksjonelle vinklinger, Norges Råfisklag, myndighetene (departement og direktorat) og flåten. De hyppigst omtalte aktørene er notgruppen, foran konvensjonell flåte og departementet. Vinklingen i innleggene er oftest rettet mot reguleringene og ulike sider ved disse, men også fordeling og rettferdighet vies stor plass. Markedsmessige aspekter ser ikke ut til å vinne frem i støyen. Avslutningsvis trekker vi frem forhold som viser relevansen av denne eksersis, før vi foreslår hvilke sider av reguleringene som kan endres for å unngå mediestøyen.