Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Hanne Larsen

Jeg er seniorforsker ved Nofima og jobber med emballering av mat. Hovedfokuset i min forskning er effekt av emballasje­materialenes lys- og gassgjennomgang på ulike matvarers kvalitet og holdbarhet, – med spesiell vekt på metoder for måling av oksygengjennomgang i pakninger og effekt av ulik oksygenbarriere på matvarenes holdbarhet. Jeg arbeider også med problemstillinger relatert til effekt av ulike pakkemetoder på matvarenes kvalitet og holdbarhet, spesielt pakking i modifisert atmosfære. I de senere år har jeg fokusert på ulike utfordringer rundt emballering av frukt og grønnsaker. Frukt og grønnsaker puster, og krever andre emballasjetyper med gassgjennomgang og perforering tilpasset produktenes ånding (respirasjon). Jeg har en mastergrad i næringsmiddelteknologi (Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, 1985) og en doktorgrad i matemballering (NMBU, 2002). Jeg har vært ansatt ved Nofima siden 1988 i ulike stillingskategorier.

Hanne har 32 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Larsen, Hanne; Sanden, Karen Wahlstrøm; Molteberg, Eldrid Lein; 2019: Light transmittance in packaging materials and effect of light barrier on greening of Folva cultivar potatoes (Solanum tuberosum L.) stored at 20 °C under LED light

Indergård, Erlend; Thomsen, Mette; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Larsen, Hanne; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; 2019: Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages

Gaarder, Mari; Carlehög, Mats; Berg, Per; Sørheim, Oddvin; Larsen, Hanne; 2019: The Impact of Residual O2, Temperature, and Light at Display on Sensory Attributes of Sliced, Packaged Salami

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2019: Shelf life of sweet cherries in different packages after 0 and 3 weeks of CA-storage

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2018: MA-packages in simulated retail conditions maintained sweet cherry fruit quality

Helland, Haakon; Leufvén, Per Gustav Anders; Bengtsson, Gunnar; Larsen, Hanne; Wetterhus, Elin Merete; Thomsen, Mette; Hermansen, Arne; Wold, Anne-Berit; Berge, Liv; 2018: Respiration rate and changes in composition of volatiles during short-term storage of minimally processed root vegetables

Sørheim, Oddvin; Måge, Ingrid; Larsen, Hanne; 2017: Determination of critical levels of residual oxygen to minimize discoloration of sliced packaged Norwegian salami under light display

Sørheim, Oddvin; Sanden, Karen Wahlstrøm; Berg, Per; Larsen, Hanne; 2017: Light-induced discoloration of sliced packaged salami is non-reversible

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2016: Effect of modified atmosphere packaging on sensory quality, chemical parameters and shelf life of carrot roots (Daucus carota L.) stored at chilled and abusive temperatures

Guillard, Valerie; Larsen, Hanne; Gontard, Nathalie; Guillaume, Carole; 2016: Modified Atmosphere Packaging for extending the shelf life of fresh berries

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2016: MA-packages in simulated Retail conditions maintains sweet cherry fruit quality

Larsen, Hanne; Måge, Ingrid; Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; 2015: Plum Fruit Packed in Flow Packs with Absorbent Pads and Stored at Different Temperatures

Larsen, Hanne; 2015: Low cost methodology for package optimising for fruit and vegetables

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2015: Optimisation of Packaging for Carrot Roots (Daucus carrota L.) Stored at Different Temperatures

Larsen, Hanne; Måge, Ingrid; Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; 2015: Plum fruit packed in flow packs with absorbent pads and stored at different temperatures

Indergård, Erlend; Tolstorebrov, Ignat; Larsen, Hanne; Eikevik, Trygve Magne; 2014: The influence of long-term storage, temperature and type of packaging materials on the quality characteristics of frozen farmed Atlantic Salmon (Salmo Salar)

Larsen, Hanne; 2014: Emballering av frukt og grønnsaker

Larsen, Hanne; Liland, Kristian Hovde; 2013: Determination of O2 and CO2 transmission rate of whole packages and single perforations in micro-perforated packages for fruit and vegetables

Larsen, Hanne; Vangdal, Eivind; 2013: Variation in ethylene production and respiration rate for Norwegian grown plums (Prunus domestica L.) in relation to packaging parameters

Vangdal, Eivind; Flatland, Sigrid; Knutsen, Iren; Larsen, Hanne; 2012: Factors Affecting Storability and Shelf Life in Plums (Prunus domestica L.)

Svanes, Erik; Møller, Hanne; Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; 2010: Sustainable Packaging Design: a Holistic Methodology for Packaging Design

Larsen, Hanne; Tellefsen, Siri Geiner; Dahl, Annette Veberg; 2009: Quality of Sour Cream Packaged in Cups with Different Light Barrier Properties Measured by Fluorescence Spectroscopy and Sensory Analysis

Sørheim, Oddvin; Westad, Frank; Larsen, Hanne; Alvseike, Ole; 2009: Colour of ground beef as influenced by raw materials, addition of sodium chloride and low oxygen packaging

Bjerke, Frøydis; Larsen, Hanne; Tellefsen, Siri Geiner; 2007: Analysing Multivariate data from designed experiments: a case study of photo-oxidation in sour cream

Eie, Thomas; Larsen, Hanne; Sørheim, Oddvin; Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; Wold, Jens-Petter; Naterstad, Kristine; Mielnik, Maria Bogumila; 2007: New technologies for extending shelf life

Larsen, Hanne; Westad, Frank; Sørheim, Oddvin; Nilsen, L. H.; 2006: Determination of critical oxygen level in packages for cooked sliced ham to prevent color fading during illuminated retail display

Larsen, Hanne; Lea, Per; Rødbotten, Marit; 2005: Sensory changes in extruded oat stored under different packaging, light and temperature conditions

Larsen, Hanne; 2004: Oxygen transmission rates of packages at ambient, chill and freezing temperature measured by the AOIR method

Larsen, Hanne; Magnus, Ellen Merethe; Wicklund, Trude; 2003: Effect of Oxygen Transmission Rate of the Packages, Light and Storage Temperature on the Oxidative Stability of Extruded Oat Packed in Nitrogen Atmosphere

Larsen, Hanne; Kohler, Achim; Magnus, Ellen Merethe; 2002: Predicting Changes in Oxygen Concentration in the Headspace of Nitrogen Flushed Packaging Technolog and Science

Larsen, Hanne; 2002: Oxygen transmission rate of packages: Methods and effect on the oxidative stability of extruded oat Oksygengjennomgang i emballasje: Metoder og effekt på oksidativ harskning i ekstrudert havre

Larsen, Hanne; Kohler, Achim; Magnus, Ellen Merethe; 2000: Ambient oxygen ingress rate method - An alternative method to ox-tron for measuring oxygen transmission rate of whole packages

Hanne har 74 andre publikasjoner i Cristin:

Larsen, Hanne; 2020: Plastreduksjon krever kunnskap

Larsen, Hanne; 2020: Kjøling reduserer grønnfarging av potet

Larsen, Hanne; 2020: Emballering av kjøttprodukter

Larsen, Hanne; 2019: Hvor mye lys tåler potetene?

Larsen, Hanne; Sanden, Karen Wahlstrøm; Molteberg, Eldrid Lein; 2019: Light transmittance in packaging materials and effect of light barrier on greening of Folva cultivar potatoes (Solanum tuberosum L.) stored at 20 °C under LED light

Larsen, Hanne; Thomsen, Mette; 2019: Har antall perforeringer i kasseforingen til gulrot betydning for kvaliteten?

Larsen, Hanne; Asalf, Belachew; Le, Vinh Hong; 2019: Effekt av varmtvannsbehandling av kålrot for reduksjon av mørke snittflater

Larsen, Hanne; 2019: RootCause: AP5: Samspill emballasje og lagringsbetingelser – innhold og planer

Johannessen, Tom Chr.; Larsen, Hanne; 2019: Solid hjørnesten i Rakkestad

Thomsen, Mette; Indergård, Erlend; Asalf, Belachew; Heltoft, Pia; Wold, Anne-Berit; Nordskog, Berit; Guren, Gerd; Dyste, Johannes; Larsen, Hanne; 2018: Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway (OPTIROOT, 2016-2019)

Larsen, Hanne; 2018: Emballering av brokkoli og blomkål

Larsen, Hanne; 2018: Småskalamat

Larsen, Hanne; 2018: Riktig emballering kan øke holdbarheten og hindre matsvinn

Larsen, Hanne; 2018: Fremtidens emballasjeløsninger

Larsen, Hanne; 2018: Lagringsteknologi og emballering av frukt

Larsen, Hanne; 2018: Emballering og distribusjonsforsøk med moreller

Larsen, Hanne; 2018: Reduksjon av plast til pakking av frukt og grønnsaker – bakgrunn og konsekvenser

Hagen, Sidsel Fiskaa; Larsen, Hanne; 2018: Shelf life of broccoli in different packages stored under two temperature regimes

Larsen, Hanne; Hagen, Sidsel Fiskaa; 2018: Shelf life of cauliflower in different packages stored under two temperature regimes

Hægermark, Wenche Aale; Larsen, Hanne; 2018: Derfor burde helmelk-kartongen være grønn

Larsen, Hanne; 2018: Lys skader mat og bidrar til matsvinn

Hansen, Anlaug Ådland; Pettersen, Marit Kvalvåg; Saxegård, Simen; Møller, Hanne; Larsen, Hanne; 2018: Reduction of food waste by packaging

Larsen, Hanne; Aaby, Kjersti; 2018: Jordbær oppbevares best kjølig i lukket emballasje

Pettersen, Marit Kvalvåg; Saxegaard, simon; Møller, Hanne; Larsen, Hanne; 2017: Packaging Saves Food Research : Packaging Research and Food Quality

Sørheim, Oddvin; Sanden, Karen Wahlstrøm; Larsen, Hanne; Berg, Per; 2017: Light-induced discoloration of sliced packaged salami is non-reversible

Larsen, Hanne; 2017: Emballering av frukt og grønnsaker - mange dilemma!

Larsen, Hanne; 2017: Lys bleker kjøttpålegg og bidrar til matsvinn

Larsen, Hanne; Svanes, Erik; 2017: Emballasje til frukt og grønnsaker - mange dilemma!

Sørheim, Oddvin; Larsen, Hanne; 2017: Farge på kjøt og kjøtpålegg

Pettersen, Marit Kvalvåg; Saxegaard, Simon; Møller, Hanne; Larsen, Hanne; Williams, Helén; 2017: Food Packaging and its importance to reduce Food Waste

Larsen, Hanne; 2017: Lys skader mat og bidrar til matsvinn

Larsen, Hanne; 2017: Optirot: Optimalisering av foringssekker og forbrukeremballasje. H5. Foreløpige resultater. Videre arbeid

Larsen, Hanne; 2017: Temperatur og lysforhold har mye og si for matens holdbarhet

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2017: Shelf life of sweet cherries in different packages after 0 and 3 weeks of CA-storage

Thomsen, Mette; Indergård, Erlend; Asalf, Belachew; Heltoft, Pia; Wold, Anne-Berit; Nordskog, Berit; Guren, Gerd; Dyste, Johannes; Larsen, Hanne; 2017: Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway (OPTIROOT, 2016-2019)

Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; Wold, Jens-Petter; Larsen, Hanne; 2017: Teknofrukt - flere presentasjoner

Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; 2016: Gulrøtter råtner og smaker vondt i feil emballasje

Guillard, Valerie; Guillard, Valerie; Larsen, Hanne; Larsen, Hanne; Gontard, Nathalie; Gontard, Nathalie; Guillaume, Carole; Guillaume, Carole; 2016: Modified Atmosphere Packaging for extending the shelf life of fresh berries

Guillard, Valerie; Guillard, Valerie; Larsen, Hanne; Larsen, Hanne; Gontard, Nathalie; Gontard, Nathalie; Guillaume, Carole; Guillaume, Carole; 2016: Modified Atmosphere Packaging for extending the shelf life of fresh berries

Larsen, Hanne; Larsen, Hanne; Sanden, Karen Wahlstrøm; Sanden, Karen Wahlstrøm; 2016: Effect of ethylene scavengers on firmness and color of globe and cherry tomatoes stored at two temperatures

Larsen, Hanne; Larsen, Hanne; Sanden, Karen Wahlstrøm; Sanden, Karen Wahlstrøm; 2016: Effect of ethylene scavengers on firmness and color of globe and cherry tomatoes stored at two temperatures

Guillard, Valerie; Larsen, Hanne; Gontard, Nathalie; Guillaume, Carole; 2016: Modified Atmosphere Packaging for extending the shelf life of fresh berries

Larsen, Hanne; 2016: Emballeringens rolle innen bioøkonomien

Larsen, Hanne; Sanden, Karen Wahlstrøm; 2016: Effect of ethylene scavengers on firmness and color of globe and cherry tomatoes stored at two temperatures

Sørheim, Oddvin; Uglem, Solveig; Lea, Per; Måge, Ingrid; Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; 2016: Factors contributing to fading and discoloration of sliced, packaged salami under illumination

Larsen, Hanne; 2016: Lys skader mat og bidrar til matsvinn

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2016: gulrøttene råtner og smaker vondt i feil emballasje

Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; Hansen, Anlaug Ådland; Nilsen-Nygaard, Julie; Lien, Isabell; Leufvén, Per Gustav Anders; Espedal, Aud; Sørheim, Oddvin; 2016: Packaging group – Research Focus and projects

Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; Wold, Jens-Petter; Larsen, Hanne; 2016: Plommesvinn - presentasjoner

Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; Wold, Jens-Petter; Larsen, Hanne; 2016: Teknofrukt - flere presentasjoner

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2016: MA-packages in simulated retail conditions maintains sweet cherry fruit quality

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; Måge, Ingrid; Vangdal, Eivind; 2015: Plum fruit packed in flow packs with absorbent pads and stored at different temperatures

Larsen, Hanne; 2015: Emballering av lysfølsomme kjøttprodukter

Larsen, Hanne; 2015: Hvordan unngå misfarget kjøttpålegg

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2015: Optimisation of Packaging for Carrot Roots (Daucus carrota L.) Stored at Different Temperatures

Larsen, Hanne; 2014: Måling av gassgjennomgang i perforert emballasje til frukt og grønnsaker

Larsen, Hanne; 2014: Optimalisering av emballasje til frukt og grønnsaker

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; Måge, Ingrid; Vangdal, Eivind; 2014: Plum fruit packed in flow packs with absorbent pads and stored at different temperatures

Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; Helland, Haakon; Sørheim, Oddvin; 2013: Innovative and sustainable packaging for optimal food quality

Larsen, Hanne; 2013: Emballering av frukt og grønnsaker ved Nofima; tidligere og framtidige aktiviteter

Larsen, Hanne; 2013: Emballering av mat - hva kan vi bidra med?

Larsen, Hanne; 2013: Emballering av plommer

Larsen, Hanne; 2013: Hvordan unngå grått kjøttpålegg

Larsen, Hanne; 2013: Low cost methodology for package optimisation for fruit and vegetables

Larsen, Hanne; 2013: Ny lagrings- og emballerings-teknologi for moreller?

Larsen, Hanne; 2013: Packaging activities at Nofima; with emphasis on barrier measurements

Helland, Haakon; Leufvén, Per Gustav Anders; Bengtsson, Gunnar; Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; Thomsen, Mette; Wetterhus, Elin Merete; Berge, Liv; Hermansen, Arne; 2011: Respiration Rate and Changes in Composition of Volatiles during Short-Term Storage of Minimally Processed Root Vegetables

Larsen, Hanne; Dahl, Annette Veberg; 2009: Light waves and food products in display cabinets

Larsen, Hanne; Veberg, Annette; 2006: Lysbølger som er skadelige for matvarene

Larsen, Hanne; Veberg, Annette; 2006: Lysbølger som skader matvarene

Furuheim, Knut Magne; Larsen, Hanne; Hanssen, Ole Jørgen; 2005: OR.14.05 Krav til barriereegenskaper hos næringsmiddelemballasje i et verdikjedeperspektiv

Larsen, Hanne; 2000: Pakking av bakevarer i modifisert atmosfære og andre konserveringsmetoder

Larsen, Hanne; 1998: Spennende perspektiver: positiv migrasjon og nedbrytbar emballasje

Larsen, Hanne; 1997: Oksygengjennomgang i emballasje: Enklere og mer fleksibel målemetode