Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Hanne Larsen

Jeg er seniorforsker ved Nofima og jobber med emballering av mat. Hovedfokuset i min forskning er effekt av emballasje­materialenes lys- og gassgjennomgang på ulike matvarers kvalitet og holdbarhet, – med spesiell vekt på metoder for måling av oksygengjennomgang i pakninger og effekt av ulik oksygenbarriere på matvarenes holdbarhet. Jeg arbeider også med problemstillinger relatert til effekt av ulike pakkemetoder på matvarenes kvalitet og holdbarhet, spesielt pakking i modifisert atmosfære. I de senere år har jeg fokusert på ulike utfordringer rundt emballering av frukt og grønnsaker. Frukt og grønnsaker puster, og krever andre emballasjetyper med gassgjennomgang og perforering tilpasset produktenes ånding (respirasjon). Jeg har en mastergrad i næringsmiddelteknologi (Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, 1985) og en doktorgrad i matemballering (NMBU, 2002). Jeg har vært ansatt ved Nofima siden 1988 i ulike stillingskategorier.

Hanne har 28 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2018: MA-packages in simulated retail conditions maintained sweet cherry fruit quality

Helland, Haakon; Leufvén, Per Gustav Anders; Bengtsson, Gunnar; Larsen, Hanne; Wetterhus, Elin Merete; Thomsen, Mette; Hermansen, Arne; Wold, Anne-Berit; Berge, Liv; 2018: Respiration rate and changes in composition of volatiles during short-term storage of minimally processed root vegetables

Sørheim, Oddvin; Måge, Ingrid; Larsen, Hanne; 2017: Determination of critical levels of residual oxygen to minimize discoloration of sliced packaged Norwegian salami under light display

Sørheim, Oddvin; Sanden, Karen Wahlstrøm; Berg, Per; Larsen, Hanne; 2017: Light-induced discoloration of sliced packaged salami is non-reversible

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2016: Effect of modified atmosphere packaging on sensory quality, chemical parameters and shelf life of carrot roots (Daucus carota L.) stored at chilled and abusive temperatures

Guillard, Valerie; Larsen, Hanne; Gontard, Nathalie; Guillaume, Carole; 2016: Modified Atmosphere Packaging for extending the shelf life of fresh berries

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; 2016: MA-packages in simulated Retail conditions maintains sweet cherry fruit quality

Larsen, Hanne; Måge, Ingrid; Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; 2015: Plum Fruit Packed in Flow Packs with Absorbent Pads and Stored at Different Temperatures

Larsen, Hanne; 2015: Low cost methodology for package optimising for fruit and vegetables

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2015: Optimisation of Packaging for Carrot Roots (Daucus carrota L.) Stored at Different Temperatures

Larsen, Hanne; Måge, Ingrid; Børve, Jorunn; Vangdal, Eivind; 2015: Plum fruit packed in flow packs with absorbent pads and stored at different temperatures

Indergård, Erlend; Tolstorebrov, Ignat; Larsen, Hanne; Eikevik, Trygve Magne; 2014: The influence of long-term storage, temperature and type of packaging materials on the quality characteristics of frozen farmed Atlantic Salmon (Salmo Salar)

Larsen, Hanne; 2014: Emballering av frukt og grønnsaker

Larsen, Hanne; Liland, Kristian Hovde; 2013: Determination of O2 and CO2 transmission rate of whole packages and single perforations in micro-perforated packages for fruit and vegetables

Larsen, Hanne; Vangdal, Eivind; 2013: Variation in ethylene production and respiration rate for Norwegian grown plums (Prunus domestica L.) in relation to packaging parameters

Vangdal, Eivind; Flatland, Sigrid; Knutsen, Iren; Larsen, Hanne; 2012: Factors Affecting Storability and Shelf Life in Plums (Prunus domestica L.)

Svanes, Erik; Møller, Hanne; Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; 2010: Sustainable Packaging Design: a Holistic Methodology for Packaging Design

Larsen, Hanne; Tellefsen, Siri Geiner; Dahl, Annette Veberg; 2009: Quality of Sour Cream Packaged in Cups with Different Light Barrier Properties Measured by Fluorescence Spectroscopy and Sensory Analysis

Sørheim, Oddvin; Westad, Frank; Larsen, Hanne; Alvseike, Ole; 2009: Colour of ground beef as influenced by raw materials, addition of sodium chloride and low oxygen packaging

Bjerke, Frøydis; Larsen, Hanne; Tellefsen, Siri Geiner; 2007: Analysing Multivariate data from designed experiments: a case study of photo-oxidation in sour cream

Eie, Thomas; Larsen, Hanne; Sørheim, Oddvin; Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; Wold, Jens-Petter; Naterstad, Kristine; Mielnik, Maria bogumila; 2007: New technologies for extending shelf life

Larsen, Hanne; Westad, Frank; Sørheim, Oddvin; Nilsen, L. H.; 2006: Determination of critical oxygen level in packages for cooked sliced ham to prevent color fading during illuminated retail display

Larsen, Hanne; Lea, Per; Rødbotten, Marit; 2005: Sensory changes in extruded oat stored under different packaging, light and temperature conditions

Larsen, Hanne; 2004: Oxygen transmission rates of packages at ambient, chill and freezing temperature measured by the AOIR method

Larsen, Hanne; Magnus, Ellen Merethe; Wicklund, Trude; 2003: Effect of Oxygen Transmission Rate of the Packages, Light and Storage Temperature on the Oxidative Stability of Extruded Oat Packed in Nitrogen Atmosphere

Larsen, Hanne; Kohler, Achim; Magnus, Ellen Merethe; 2002: Predicting Changes in Oxygen Concentration in the Headspace of Nitrogen Flushed Packaging Technolog and Science

Larsen, Hanne; 2002: Oxygen transmission rate of packages: Methods and effect on the oxidative stability of extruded oat Oksygengjennomgang i emballasje: Metoder og effekt på oksidativ harskning i ekstrudert havre

Larsen, Hanne; Kohler, Achim; Magnus, Ellen Merethe; 2000: Ambient oxygen ingress rate method - An alternative method to ox-tron for measuring oxygen transmission rate of whole packages

Hanne har 17 andre publikasjoner i Cristin:

Hægermark, Wenche Aale; Larsen, Hanne; 2018: Derfor burde helmelk-kartongen være grønn

Larsen, Hanne; 2018: Lys skader mat og bidrar til matsvinn

Larsen, Hanne; Aaby, Kjersti; 2018: Jordbær oppbevares best kjølig i lukket emballasje

Larsen, Hanne; 2017: Lys bleker kjøttpålegg og bidrar til matsvinn

Larsen, Hanne; 2017: Lys skader mat og bidrar til matsvinn

Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; 2016: Gulrøtter råtner og smaker vondt i feil emballasje

Larsen, Hanne; Wold, Anne-Berit; 2016: gulrøttene råtner og smaker vondt i feil emballasje

Larsen, Hanne; Børve, Jorunn; Måge, Ingrid; Vangdal, Eivind; 2015: Plum fruit packed in flow packs with absorbent pads and stored at different temperatures

Larsen, Hanne; 2014: Måling av gassgjennomgang i perforert emballasje til frukt og grønnsaker

Larsen, Hanne; 2014: Optimalisering av emballasje til frukt og grønnsaker

Larsen, Hanne; Dahl, Annette Veberg; 2009: Light waves and food products in display cabinets

Larsen, Hanne; Veberg, Annette; 2006: Lysbølger som er skadelige for matvarene

Larsen, Hanne; Veberg, Annette; 2006: Lysbølger som skader matvarene

Furuheim, Knut Magne; Larsen, Hanne; Hanssen, Ole Jørgen; 2005: OR.14.05 Krav til barriereegenskaper hos næringsmiddelemballasje i et verdikjedeperspektiv

Larsen, Hanne; 2000: Pakking av bakevarer i modifisert atmosfære og andre konserveringsmetoder

Larsen, Hanne; 1998: Spennende perspektiver: positiv migrasjon og nedbrytbar emballasje

Larsen, Hanne; 1997: Oksygengjennomgang i emballasje: Enklere og mer fleksibel målemetode