Rapport

OR.14.05 Krav til barriereegenskaper hos næringsmiddelemballasje i et verdikjedeperspektiv

Furuheim, Knut Magne; Larsen, Hanne; Hanssen, Ole Jørgen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Østfoldforskning AS

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7520-543-3

Open Access: none