Målet med prosjektet er å utvikle et testsystem for valg av riktig emballasje til frukter, bær og grønnsaker.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2020

Slutt

31. mar 2022

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

Rema 1000 i Norge AS, NNZ Norway AS, Moltzau Packaging AS, Gartnerhallen SA,

Prosjektleder(e):

Hanne Larsen

Økt bevissthet rundt klimakrise og plastforsøpling av havene har ført til økt press fra forbrukerne om å redusere bruk av plastemballasje. Spesielt gjelder dette til frukt, bær og grønnsaker.

De fleste forbrukere mangler kunnskap om at plast og emballasje generelt også bevarer matkvaliteten, og det etterspørres dokumentasjon på at emballasje er nødvendig og at emballasjen bidrar til lengre holdbarhet og mindre matsvinn.

Samtidig er det i dag utfordrende å gjøre kunnskapsbaserte valg for mest mulig bærekraftige emballasjekonsepter til frukt, bær og grønnsaker. Dette er en svært sammensatt produktgruppe, med ulike krav til blant annet emballasjens vanndamp-, gass-, og lysbarriere, perforering og støtbeskyttelse.

I prosjektet HoldbarSjekken vil BAMA utvikle et kunnskapsbasert testsystem for valg av riktig emballasje for frukt, bær og grønnsaker. Hensikten med testsystemet er å effektivisere testing av fremtidige emballasjeløsninger for eksisterende og nye produkter.

Emballasjeløsningene skal sikre optimal kvalitet, minst mulig matsvinn i hele verdikjeden og stimulere til økt forbruk av frukt og grønt. I prosjektet vil det arbeides systematisk med holdbarhetsstudier for å utarbeide dokumentasjon som viser holdbarheten til utvalgte produkter og produktkategorier når man sammenlikner emballering med plast, med fiber-basert og helt uten emballasje.

Forbrukerstudier på kommunikasjon og metoder for produkttesting i butikk ved lansering av nye emballasjeløsninger vil også gjennomføres.

Prosjektet vil øke effektiviteten i hele verdikjeden ved at det utvikles en kunnskapsbasert metode for å utvikle og velge optimal emballasje.

Emballasjeløsninger som vil redusere matsvinn, øke verdiskapningen fra landbaserte næringer og ikke minst gi økte forbrukerpreferanser for de mest bærekraftige matvarene; frukter, bær og grønnsaker.

Publikasjoner