Vitenskapelig artikkel

Colour of ground beef as influenced by raw materials, addition of sodium chloride and low oxygen packaging

Sørheim, Oddvin; Westad, Frank Ove; Larsen, Hanne; Alvseike, Ole

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 81, p. 467–473–7, 2009

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none

Lenker:
DOI