Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Light transmittance in packaging materials and effect of light barrier on greening of Folva cultivar potatoes (Solanum tuberosum L.) stored at 20 °C under LED light

Larsen, Hanne; Sanden, Karen Wahlstrøm; Molteberg, Eldrid Lein

Publikasjonsdetaljer

År: 2019

Open Access: none