Vitenskapelig artikkel

Variation in ethylene production and respiration rate for Norwegian grown plums (Prunus domestica L.) in relation to packaging parameters

Larsen, Hanne; Vangdal, Eivind

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Scientia Horticulturae, vol. 154, p. 109–114, 2013

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0304-4238
Elektronisk: 1879-1018

Open Access: none

Lenker:
DOI