Forsker på Nofimas avdeling for Næringsøkonomi siden 1998. Jeg er bøfjerding med en doktorgrad i samfunnsvitenskap (økonomi/strategi).

Jeg arbeider med næringsøkonomiske problemstillinger i verdikjeden for fisk – fra fangst til konsument – ofte i form av evalueringer av reguleringsgrep i næringa. Stikkord for arbeid: Subsidier, vertikal integrasjon, høstingsstrategier, mineraloljeavgift, ferskfiskordning, strukturering.

+47 992 59 717

+47 77 62 92 19

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin