Jeg er ansatt som seniorforsker ved Nofima. Mitt interessefelt og arbeid spenner over en rekke områder, som internasjonalt fiskerisamarbeid, fiskerikriminalitet, forvaltning av nye arter, kunnskap og forvaltning, bruk og vern problematikk, arealkonflikter, kystsoneforvaltning og havbruksforvaltning. Jeg er utdannet statsviter og har en doktorgrad i internasjonal fiskeriforvaltning.

+47 990 46 517

+47 77 62 90 43

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin