Nofima rapportserie

Akvakultur og regional utvikling i Arktis – fra kontrovers til dialog (AquaLog)

Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 13/2017

Antall sider: 94

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-502-6

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Aqualog er et nettverksprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd og Framsenteret. Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen av konflikter rundt akvakultur og hvordan disse håndteres i de arktiske landene. Rapporten oppsummerer prosjektets andre arbeidsseminar, som fant sted i Vancouver, Canada fra 23. -27. april 2017.