Torsk, potet, brokkoli og gulrot - alt i dette måltidet er produsert i arktiske områder. Foto: Rune Stolz Bertheussen © Nofima

Arktisk mat

Arktis som matproduserende region

 Markedsforskning    Næringsøkonomi    Råvare og prosess  

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet var å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk. Det overordnede målet er å bidra til økonomisk utvikling i arktiske samfunn.

Tidspunkt:1. august 2015 – 30. november 2019
Finansiering: Utenrikdepartementet og Nordisk ministerråd
Samarbeid:Nibio, Norge. Matis, Island. The University of Saskatchewan, Canada.
Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Kvalvik
Ingrid Kvalvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 990 46 517
ingrid.kvalvik@nofima.no

Klimaendringer kan by på en del utfordringer for matproduksjon i Arktis. Særlig i landbruket, hvor vinterskader, nye og mer sykdommer, og mer nedbør som kan bli en utfordring. Dette vil kreve nye driftssystemer og nye teknologiske løsninger.

Klimaendringer kan imidlertid også bety at land i nord i større grad må bidra til økt matproduksjon globalt. Det produseres allerede mye mat i den arktiske regionen, men potensialet er mye større. Det er viktig å legge grunnlaget for dette allerede i dag og bygge kunnskap, infrastruktur og ta vare på jordbruksarealene i regionen.

Funnene viser også mulighet for å oppnå økt verdi på matproduktene nettopp på grunn av den arktiske opprinnelsen.

Forbrukerundersøkelser blant norske og europeiske forbrukere viser at arktisk mat assosieres med positive egenskaper som ferskt og godt, og at mange av karakteristikaene assosiert med arktisk mat er faktorer man kjenner igjen i moderne internasjonale mattrender, som helse, naturlig, ekte og tradisjonelt.

Markedsføringsmuligheter som kan undersøkes nærmere, er framheving av sensoriske egenskaper i arktisk mat – lukt, smak og tekstur.

Forskning viser at noen typer grønnsaker og bær produsert i nord har bedre næringsinnhold, søtere smak, og sprøere og saftigere konsistens enn når de blir dyrket i varmere klima. Dette kan potensielt utnyttes i markedsarbeidet for grønnsaker, bær, og andre produkter med unike egenskaper fra Arktis.

Prosjekt er innlemmet i Arktisk råds prosjektportefølje under arbeidsgruppen om bærekraftig utvikling (Sustainable Development Working Group), og har hatt deltakelse fra Canada, Danmark, Grønland, Island, Norge og Russland.

Den norske deltakelsen var finansiert av Utenriksdepartementet, og arbeidet har vært et samarbeid mellom Nofima og Nibio.

Rapporter

Det er utarbeidet 3 rapporter i prosjektet, som kan lestes ned i lenkene nedenfor.

The Arctic as a Food Producing Region. Phase 1: Current status in five Arctic countries

Denne rapporten fra prosjektets første fase beskriver den viktigste matproduksjonen i Arktis og eksempler på forhold for matproduksjon i de arktiske områdene av deltakerlandene. Dette danner grunnlaget for videre analyser av muligheter, drivkrefter og barrierer for videre utvikling av arktisk matproduksjon, som vi tar for oss i neste fase av prosjektet.

Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 «Arktis som en matproduserende region»

Sluttrapport «The Arctic as a Food Producing region». Februar 2019.

 

 

Oppfølgingsprosjekt: Blå bioøkonomi i Arktis

Prosjektet «Blå bioøkonomi i Arktis» er en oppfølging til Arktisk mat-prosjektet, hvor målet er å bidra til økt utnyttelse og verdi fra marint råstoff i Arktis.

Prosjektet har kartlagt status, muligheter og utfordringer for utviklingen av den blå bioøkonomien i de arktiske landene, med utgangspunkt i råstofftilgang, utnyttelse og kapasitet og markedspotensiale.

Les rapporten her: Blue bioeconomy in the Arctic Region

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker