Torsk, potet, brokkoli og gulrot - alt i dette måltidet er produsert i arktiske områder. Foto: Rune Stolz Bertheussen © Nofima

Arktisk mat

Arktis som matproduserende region

 Markedsforskning    Næringsøkonomi    Råvare og prosess  

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

Tidspunkt:1. august 2015 – 30. november 2019
Finansiering:Utenrikdepartementet og Nordisk ministerråd
Samarbeid:Nibio, Norge. The University of Copenhagen, Danmark. Artek, Grønland. Matis, Island. The University of Saskatchewan, Canada.
Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Kvalvik
Ingrid Kvalvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 990 46 517
ingrid.kvalvik@nofima.no

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk. Det produseres allerede mye mat i den arktiske regionen, men potensialet er mye større.

Forskningsspørsmålene vi reiser er:

  1. Hva er status og hva er potensialet for ulike produksjoner i Arktisk?
  2. Hva er verdiskapingspotensialet for disse produktene hvis de markedsføres gjennom sine «arktiske kvaliteter» og arktiske opprinnelse?
  3. Hvilke forhold er viktige for å videreutvikle arktisk som en matproduserende region?
    1. Hvordan kan produksjonen økes og hvordan kan nye arter og nye produkter utvikles?
    2. Hvordan er mulighetene for arktisk merkevarebygging og verdiskaping i lokale, nasjonale og internasjonale markeder?
    3. Hvilken betydning har bedriftsstruktur, infrastruktur og organisering av verdikjedene og  næringspolitiske rammebetingelser for muligheten for utvikling?

Landene som deltar i prosjektet er Norge, Grønland, Island og Canada.

Relatert innhold

  • Filer og lenker