Nofima rapportserie

Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 15/2017

Antall sider: 56

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-510-1

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST