CLEAN prosjektet utvikler vitenskapelige metoder og forvaltningsløsninger for å håndtere samlet påvirkning og risiko med flere stressfaktorer i økosystemene i nordområdene.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2022

Slutt

31. des 2026

Finansiert av

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Samarbeid

Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NILU – Norsk institutt for luftforskning, NIVA – Norsk institutt for vannforskning, Norsk Polarinstitutt, UiT – Norges arktiske universitet, UNIS – Universitetssenteret på Svalbard. NINA – Norsk institutt for naturforskning, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomiforskning, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning og SINTEF Ocean.

Bakgrunn

Å forstå og forvalte den samlede påvirkningen fra mange typer menneskelig på naturmiljøet i nord er krevende. Det kompliseres av påvirkning fra klimaendringer og langtransportert forurensing, og av at mye av forvaltningen er sektorbasert.

Mål

Prosjektet undersøker og utvikler vitenskapelig kunnskap og metoder for å studere samlede virkninger, og vurderer forvaltningsutfordringer og muligheter for å forbedre håndteringen av disse virkningene, inkludert gjennom bedre bruk av vitenskapelig kunnskap.

Dette gjør vi

Nofima leder arbeidet rettet mot bedre forvaltning av samlede virkninger, sammen med Akvaplan-niva. Det inkluderer å analysere hvordan samlede virkninger håndteres i ulike typer forvaltning, hvordan kunnskap brukes, og hvordan dette kan forbedres.

Sentralt er også analyser av hvordan samspillet er mellom sektorforvaltninger og integrerende forvaltningsmekanismer, som vannforvaltning, kystsoneplanlegging og havforvaltningsplaner.

Nofima er også i styringsgruppen for prosjektet, sammen med UiT, Akvaplan-niva og NILU.

Prosjektet ledes av UiT, og har en rekke partnere. Det er finansiert av Klima- og miljødepartementet, gjennom Framsenteret.

Les mer om prosjektet på Framsenteret.no.