CoastShift ser på mulighetene for å øke matproduksjonen på kysten av Nord-Norge, og samtidig gjøre den mer bærekraftig.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2022

Slutt

31. des 2026

Finansiert av

Klima- og miljødepartementet gjennom Framsenteret.

Samarbeid

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, og har en rekke partnere: NIVA – Norsk institutt for vannforskning, UiT – Norges arktiske universitet, NINA – Norsk institutt for naturforskning, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NOFIMA – Norsk institutt for forskning innen akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien, SINTEF, Akvaplan-niva og NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning.

Verden trenger mer mat, men matproduksjon er samtidig opphav til mange miljøproblemer, arealkonflikter og andre utfordringer.

CoastShift undersøker hvordan nye teknologier og praksiser kan bidra til økt matproduksjon i nord, samtidig som miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, arealmessig sameksistens og sirkulærøkonomi ivaretas.

Prosjektet analyserer både teknologi, forvaltning, økosystempåvirkning, arealbruk, regional utvikling, lokalsamfunn og urfolk.

Dette gjør vi

Nofima leder sammen med NIBIO studiene av hvordan nye teknologier og praksiser innen og mellom landbruk, akvakultur og høsting fra havet kan bidra til mer og bærekraftig matproduksjon.

Nofima vil særlig studere ny teknologi innen akvakultur. Nofima leder sammen med NIVA studiene på hvordan forvaltningen bedre kan fremme bærekraftig matproduksjon.

Les mer om prosjektet på Framsenteret.no