Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-428-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo

Serier : Nofima rapportserie 43/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rognkjeksoppdrett er i voldsom vekst på grunn av dens bruk i lusebekjempelsen i lakseoppdrett. Fra de første tillatelsene ble gitt i 2012 og 430 000 rognkjeks ble produsert, ble det i 2015 produsert 12 millioner rognkjeks. Målt i verdi er oppdrett av rognkjeks blitt den tredje største oppdrettsarten i Norge. Utfordringen i dag er at rognkjeksen slutter å spise lus ved kjønnsmodning og kan derfor kun brukes i en begrenset periode. Rognkjeksen blir da destruert, noe går til ensilasje og noe kastes. Av både etiske og bærekraftsmessige hensyn bør det legges en større innsats i å finne løsninger for etterbruk av rognkjeksen. I dette forprosjektet har vi identifisert mulighetene for eksport av rognkjeks til konsum til et utvalg asiatiske land. Foreløpige resultater viser et klart potensiale for bruk av rognkjeks til konsum. Hovedleveransen til forprosjektet er en søknad om hovedprosjekt til Forskningsrådets Bionærprogram, levert 7. september 2016.

Kontaktpersoner: