Nofima rapportserie

Rapport/Report 34/2012 Norsk sammendrag

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A.

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 34/2012

Antall sider: 13

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-025-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Etter fem år med MSC er det tid for resertifisering av flere norske fiskerier. I lys av utviklingen på Island og Alaska, med utviklingen av egne bærekraftsstandarder knyttet til nasjonal opprinnelse, er det kanskje betimelig med en evaluering av den norske MSC-strategien. Det sentrale spørsmålet knyttet til utviklingen av et nasjonalt sertifiseringsprogram er: hva, om noe, er fordelen med å etablere et nasjonalt program som et alternativ eller supplement til de eksisterende supranasjonale sertifiseringsstandardene som finnes.
Det nasjonale sertifiseringsmerket - Iceland Responsible Fisheries (IRF) – er godt mottatt både nasjonalt og internasjonalt. Fordelene med det islandske programmet i forhold til et internasjonalt er driftskostnader, nasjonal kontroll og større muligheter til markedsdifferensiering basert på opprinnelse. Ulempene er at de er for små og har liten konkurranseevne, og at utviklingen går for sent. I tillegg har noen islandske aktører fått MSC-sertifisering på flere fiskerier. IRF står overfor noen utfordringer som vil avgjøre om de på sikt vil lykkes. Det viktigste er at de må få aksept i nye markeder og få flere arter sertifisert.