Nofima rapportserie

Rapport/Report 45/2013, norsk sammendrag

Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Young, James A

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 45/2013

Antall sider: 23

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-136-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Case-studier av det britiske og svenske markedet viser at bærekraftssertifisering er et godt etablert kjøpskriterium, selv om de fleste også kjøper ikke-sertifisert fisk. De to markedene er ulike både i holdning til MSC og bruk av logo mot forbruker. I Sverige er aktørene positive til bærekraftssertifisering generelt og til MSC. I Storbritannia er meningene mer delte, hvor supermarkedene er positive og produsentene mer negative til MSC. I Sverige er det meste av fryste produkter MSC-merket, men vi fant ingen ferskvaredisker som var sertifisert, selv om de kjøper MSC-sertifisert fisk. I Storbritannia argumenterte supermarkedene for nødvendigheten av å bruke logoen på produktene, men butikkundersøkelsene viser at det finnes lite MSC-merkede produkter. Vi stiller derfor spørsmål ved nødvendigheten av å ha en sertifisering rettet mot forbruker.